Tag: ประจวบคีรีขันธุ์

อ่าวไทยซีฟู้ด กุยบุรี ประจวบฯ

ร้านอ่าวไทยซีฟู้ด ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เที่ยวนี้มาหาลูกค้าแถว ๆ นิคมสร้างตนเอง ↑ อ่านต่อ.. “อ่าวไทยซีฟู้ด กุยบุรี ประจวบฯ”

วัดทางสาย พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ประจวบคีรีขันธ์

วัดทางสาย หมู่ 9 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พ↑ อ่านต่อ.. “วัดทางสาย พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ประจวบคีรีขันธ์”

ครัวปูนา ซีฟู้ด บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์

ครัวปูนา ซีฟู้ด บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางจากใต้แบกพุงมาไกลหิวจัด เริ่มค่ำแล้วแวะร้านอาหารระหว่างทางด↑ อ่านต่อ.. “ครัวปูนา ซีฟู้ด บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์”