Tag: นนทบุรี

ครัวคันไถ ท่าอิฐ นนทบุรี

ครัวคันไถ ริมคลองบางบัวทอง ถนนสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ร้านบรรยากาศส↑ อ่านต่อ.. “ครัวคันไถ ท่าอิฐ นนทบุรี”

นิตยาไก่ย่าง สะพานพระนั่งเกล้า

นิตยาไก่ย่าง สาขาสะพานพระนั่งเกล้า ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วนเวียนอยู่ย่านสนามบินน้ำ-ส↑
อ่านต่อ.. “นิตยาไก่ย่าง สะพานพระนั่งเกล้า”