วัดพระบาทภูพานคำ ขอนแก่น

วัดพระบาทภูพานคำ จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ตั้งของหลวงพ่อขาว หรือหลวงพ่อภูพานคำ ตามที่ชาวบ้านเรียกขานกัน ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สีขาว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514-2518 มีขนาดหน้าตักกว้าง 18 เมตร สูง 40 เมตร ประดิษฐานอยู่บนไหล่เขาภูพานคำ ภายใต้ฐาน (เดิมเป็นอุโบสถ) เป็นที่สำหรับสักการะบูชาและถังกักเก็บน้ำฝน ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขา ภูพานคำ มีขั้นบันไดทางขึ้นยาว 620 เมตร รวม1,049 ขั้น หรือ มีทางสำหรับรถขึ้นด้านหลัง เมื่อขึ้นไปถึงองค์พระด้านหลัง จะสามารมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้อีกด้วย

ที่ตั้ง แผนที่และการเดินทาง https://goo.gl/maps/hS45CCGUqDkVEw8f9

5/5 (2)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share