วัดพระธาตุพนม นครพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม

งานประจำปี

  • งานนมัสการพระธาตุพนม ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 รวม 9 วัน 9 คืน
  • งานพระธาตุพนมรำลึก และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบได้บาลี ตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม ของทุกปี
  • งานสัตตนาคารำลึก งานรำลึกถึงพญานาคทั้ง 7 ตน ที่ดูแลพระธาตุพนม ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 (งานเริ่ม 4 ค่ำ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ถึง 5 ค่ำ ตอนเช้า)
  • งานบูรพาจารย์รำลึก ทำบุญอุทิศให้อดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์ของวัดพระธาตุพนม ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
  • วันมหาปวารณาออกพรรษา รำบูชาพระธาตุพนม ตรงกับวันออกพรรษาของทุกปี
  • สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ณ ลานหน้าวัดพระธาตุพนม

ที่ตั้ง แผนที่และการเดินทาง https://goo.gl/maps/2fWLqyW4azqzw5Zd6

5/5 (2)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share