อุทยานบัว สกลนคร

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมบัวสายพันธุ์ต่างๆ นับได้ว่าเป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ลักษณะเป็นทางเดินชมบัวบนบึงน้ำขนาดใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ของนิสิต นักศึกษา รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร ในช่วงเย็นของทุกวัน จะมีประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก

ที่ตั้ง แผนที่และการเดินทาง https://goo.gl/maps/yGWq2QL7wry6Fi4e9

5/5 (3)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share