เขื่อนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ

เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ความเป็นมา โครงการน้ำพรม ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2512 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้า เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2513 งานก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา เขื่อนจุฬาภรณ์ มีลักษณะเป็นแบบหินถมแกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยหินและกรวด ตัวเขื่อนยาว 700 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร สูง 70 เมตร ระดับสันเขื่อนอยู่ที่ 763.0 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อ่างเก็บน้ำมีความจุ 163.75 ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณโดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม กิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมคือการถ่ายรูป ชมวิวเขื่อน รัปประทานอาหาร และมีบ้านพักบริการอีกด้วย

ที่ตั้ง แผนที่และการเดินทาง https://goo.gl/maps/jbu8JuvuKax738iL6

5/5 (2)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share