วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน มีพระธาตุแช่แห้ง สวยงามวิจิตรตระการตา มองเห็นเด่นชัดมาแต่ไกล นับเป็นศาสนสถานสำคัญประจำจังหวัดน่าน และเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของคนที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) จัดลำดับให้เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ห่างจากตัวเมืองน่านออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องค์พระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บนเนินเขา นับเป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

ที่ตั้ง แผนที่และการเดินทาง https://goo.gl/maps/o9mZwRz3er1PxekAA

5/5 (2)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share