วัดทางสาย พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ประจวบคีรีขันธ์

วัดทางสาย หมู่ 9 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 พร้อมกับเคารพสักการะพระพุทธกิติสิริชัย และยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอบางสะพานอีกด้วย ตอนไปเจอฝนหนักมาก ได้แต่ชมความงามภายใน

ที่ตั้ง แผนที่และการเดินทาง https://goo.gl/maps/XxiGZPZZnvdu94VN6

5/5 (2)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share