นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,797,143.75 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปัตตานีในเขตอำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น และอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลาในเขตอำเภอบันนังสตา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด ทางแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะพื้นที่จะมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการอุตสาหกรรมอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก

แนะนำที่เที่ยว

  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา–บาลา ผืนป่าบนเทือกเขาสันกาลาคีรีที่เป็นแหล่งกระจายพันธุ์ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากจำนวนมาก โดยมีพื้นที่ป่าบาลาอยู่ในเขต จ. นราธิวาสและมีถนนตัดผ่าน เหมาะสำหรับเที่ยวชมธรรมชาติและดูนก
  • น้ำตกฉัตรวาริน น้ำตกใหญ่ในพื้นที่ป่าสุไหงปาดี มีทั้งหมดเจ็ดชั้น สายน้ำไหลลดหลั่นลงมาตามโขดหิน
  • น้ำตกชีโป น้ำตกใหญ่อีกแห่งหนึ่ง มีเจ็ดชั้น ชั้นที่ 7 เป็นชั้นสวยที่สุด สายน้ำไหลตกแผ่กว้างสวยงามอาบเต็มหน้าผาสูงประมาณ 30 ม. ลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกชีโปยังเป็นต้นน้ำที่ชาวบ้านนำไปใช้ปลูกลองกองรสดี ผลไม้ขึ้นชื่อของ จ. นราธิวาสด้วย
  • น้ำตกสิรินธร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สายน้ำไหลลดหลั่นลงไปตามลำธาร แวดล้อมด้วยป่าไม้ชุ่มชื้น
  • วัดเขากง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาองค์ใหญ่สูงถึง 25 ม. เป็นพระพุทธรูปที่งดงามและขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้
  • วัดชลธาราสิงเห วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ครั้งที่ตากใบยังเป็นของรัฐกลันตันหนึ่งในสี่รัฐมลายูสมัยยังเป็นเมืองขึ้นของไทย วัดแห่งนี้จึงมีความสำคัญต่อการปักปันเขตแดนสมัยรัชกาลที่ 5 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามด้วยฝีมือช่างชาวสงขลา
  • ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หรือป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุผืนสุดท้ายของประเทศไทยที่ธรรมชาติยังสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่า มีสะพานไม้เป็นเส้นทางเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าพรุ พร้อมกับป้ายสื่อความหมายน่ารู้เกี่ยวกับธรรมชาติและพรรณไม้
  • หาดนราทัศน์ ชายหาดปากแม่น้ำบางนรา หาดทรายขาวสะอาดยาวกว่า 5 กม. และมีหมู่บ้านชาวประมงที่มีเรือกอและจอดอวดสีสันสวยงาม
  • อ่าวมะนาว หาดทรายสีน้ำตาลยาวไปตามโค้งอ่าวประมาณ 4 กม. ริมหาดมีสวนรุกขชาติและทิวสนร่มครึ้ม
  • อช. บูโด – สุไหงปาดี ป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่สองส่วนคือ ป่าบูโดและป่าสุไหงปาดี เป็นแหล่งค้นพบพันธุ์ไม้หายากคือใบไม้สีทองและปาล์มบังสูรย์ ป่าบูโดเป็นที่ตั้งของที่ทำการ และมีน้ำตกปาโจเป็นน้ำตกใหญ่ มีสี่ชั้น ชั้นแรกมีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุด สายน้ำไหลตกจากลานผาหินกว้างสูงประมาณ 60 ม. ลงสู่แอ่งน้ำใหญ่
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share