ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี คำว่า ปัตตานี มาจากคำภาษามลายูปัตตานี ڤطاني ซึ่งมาจากคำว่า Pata Ini “ชายหาดแห่งนี้” อีกทีหนึ่ง และเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้สุด ติดกับทะเลจีนใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพโดยทางรถยนต์ประมาณ 1,055 กิโลเมตร หรือ 1,025 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ

แนะนำที่เที่ยว

 • เขาฤๅษี ลักษณ์เป็นโขดหินธรรมชาติ และมีบ่อน้ำเล็ก ๆ ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเขาฤๅษีแปลงสาสน์ และได้สร้างโบสถ์ครอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไว้
 • พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7 ศาลาทรงไทยที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ อ. โคกโพธิ์ เมื่อ พ.ศ. 2472
 • มัสยิดกรีอเซะและสุสานเจ้าแม้ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่มีหลังคาโดมยังสร้างไม่เสร็จ ซึ่งมีตำนานว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวสาปแช่งไม่ให้สร้างเสร็จ และมีสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวตั้งอยู่ใกล้เคียง
 • มัสยิดกลางปัตตานี เวลาเปิดปิด (09.00 – 15.30 น.) ศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมที่ปัตตานี นับเป็นมัสยิดที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก โดดเดนด้วยยอดโดมขนาดใหญ่ โดมบริวาร และหอคอย
 • วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ภายในวิหารประดิษฐานรูปปั้นของหลวงปู่ทวดที่เคยแสดงปาฏิหาริย์เหยียบน้ำทะเลจืดเมื่อครั้งอดีต จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
 • วัดมุจลินทวาปีวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2388 มีโบสถ์ที่รัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้าง และวิหารเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งพระราชพุทธรังษีหรือหลวงพ่อดำ อดีตเจ้าอาวาส
 • หาดแฆแฆ ชายหาดโค้งยาวและมีทิวทัศน์สวยงามแปลงตาด้วยโขดหินขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่บนหาดทราย
 • หาดชราลัย หาดทรายสวยงามทอดตัวจากชายฝั่งเป็นแนวยาว ท่ามกลางทิวสนและบรรยากาศสงบเงียบ
 • หาดตะโละกาโปร์ ชายหาดใกล้เมืองที่มีหาดทรายขาวสะอาดอยู่ใต้ทิวสนและร่มมะพร้าว และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวประมง จึงมีเรือกอและจอดอวดลวดลายสีสวยสด
 • หาดปะนาเระ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงหลายร้อยหลังคาเรือน บนชายหาดเต็มไปด้วยสีสันอันสวยงามของเรือกอและพร้อมทั้งมีวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านให้ชม
 • หาดทราย – ชายบึงบ้านละเวง ชายหาดที่เงียบสงบและร่มรื่น มีจุดเด่นตรงบึงน้ำใหญ่อยู่ต่อเนื่องกับหาดทรายและมีสายน้ำไหลมาบรรจบกับทะเลเป็นธรรมชาติที่งดงาม
 • แหลมตาชี ชายหาดต่อจากหาดตะโละกาโปร์ เกิดจากการก่อตัวของสันดอนทรายที่ยื่นออกไปในทะเล มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน
 • อช. น้ำตกทรายขาว เป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกหลายแห่ง โดยเฉพาะน้ำตกทรายขาวเป็นน้ำตกใหญ่มี 10 ชั้นจากที่ทำการมีทางเดินเลาะเลียบลำธารตามป่าร่มครึ้มไปถึงน้ำตกชั้นบนสุด สายน้ำตกจากผาสูง 30 ม. นอกจากนี้ยังมีน้ำตกโผงโผง น้ำตกพระไม้ไผ่ และน้ำตกอรัญวาริน
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share