พังงา

จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลน และป่าดงดิบคิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดระนอง ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ ทิศใต้ ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรอินเดีย นับเป็นจังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีเกาะต่าง ๆ อยู่ในทะเลอันดามันมากถึง 155 เกาะ การปกครองได้แบ่งออกเป็น 8อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองพังงา ,อำเภอเกาะยาว ,อำเภอกะปง ,อำเภอตะกั่วทุ่ง ,อำเภอตะกั่วป่า ,อำเภอคุระบุรี ,อำเภอทับปุด และอำเภอท้ายเหมือง

แนะนำที่เที่ยว

  • เกาะพระทอง เกาะใหญ่ใกล้ฝั่งที่เต็มไปด้วยธรรมชาติหลากหลาย ทั้งชายหาดเหมาะสำหรับเล่นน้ำและดูปะการัง ป่าชายเลนและป่าพรุ ตอนกลางของเกาะปกคลุมด้วยป่าเสม็ดและทุ่งหญ้าสะวันนากว้างใหญ่
  • เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ เกาะใหญ่สองเกาะคู่กัน มีบรรยากาศสงบเงียบด้วยวิถีธรรมชาติและชุมชน รวมถึงชายหาดสวยงามหลายแห่ง
  • ชายทะเลบางสัก–เขาหลัก มีหาดทรายขาวยาวเหยียดต่อเนื่องกันหลายสิบกิโลเมตร ได้แก่ หาดบางสัก หาดคึกคัก หาดบางเนียง หาดนางทอง และหาดเขาหลัก บรรยากาศสงบเงียบและร่มรื่น
  • วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่บนเขาล้าน เป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ และพระพุทธรูปปางนาคปรกขนาดใหญ่
  • วัดสุวรรณคูหา เวลาเปิดปิด (08.00 – 17.00 น.) ภายในวัดมีถ้ำขนาดใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และถ้ำขนาดเล็กที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามหลายถ้ำ
  • อช. เขาลำปี – หาดท้ายเมือง แหล่งธรรมชาติสวยงามทั้งชายฝั่งที่มีหาดท้ายเหมือง และผืนป่าน้ำตกโตนไพรและน้ำตกลำปี
  • อช. ศรีพังงา ผืนป่าที่เป็นแหล่งรวมของน้ำตกสวย เช่น น้ำตกตำหนัง น้ำตกโตนเตย น้ำตกโตนต้นไทร
  • อช. หมู่เกาะสิมิลัน ได้ชื่อว่าเป็นจุดดำน้ำที่สวยงามติดอันดับโลก โดยมีจุดดำน้ำตื้นอยู่ที่หาดเล็ก เกาะสี่หรือเกาะเมียง ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการ เกาะหกเต็มไปด้วยแนวปะการังขนาดใหญ่ อ่าวเกือก และเกาะหนึ่ง ส่วนจุดดำน้ำลึกอยู่ที่เกาะตาชัย กองหินแฟนตาซี หินปูชา คริสต์มาสพอยต์ และเกาะแปดซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดและมีหาดทรายสวยงาม
  • อช. หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์และขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เต็มไปด้วยปะการังแข็งหลากชนิด ปะการังอ่อน และสัตว์ทะเล โดยมีจุดดำน้ำที่อ่าวช่องขาด อ่าวไม้งาม อ่าวสุเทพ
  • อช. อ่าวพังงา มีทิวทัศน์เพิงผาและหมู่เกาะหินปูนแปลกตา ได้แก่ เขาหมาจู เขาเขียน ถ้ำลอดใหญ่ เกาะทะลุนอก เขาตาปู เขาพิงกัน เกาะพนัก และเกาะละวะใหญ่ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงมุสลิมบนเกาะปันหยีที่สร้างบ้านเรือนอยู่บนผืนน้ำ
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share