ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ที่มาของคำว่า ภูเก็ต คาดว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า บูกิต (ในภาษามลายูแปลว่าภูเขา) และคำว่า “ภูเขา” ในภาษาอุรักลาโว้ย เรียกว่า “บูเก๊ะ” หรือที่เคยรู้จักแต่โบราณในนาม เมืองถลาง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเลอันดามัน จังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย และยังมีเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออก การเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตนอกจากทางเรือแล้ว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียวผ่านทางจังหวัดพังงา โดยข้ามสะพานสารสินและสะพานคู่ขนาน คือ สะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร เพื่อเข้าสู่ตัวจังหวัด และทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ

แนะนำที่เที่ยว

  • พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย เวลาเปิดปิด (08.00 – 18.00 น.) สถานที่เก็บรวบรวมเปลือกหอยต่าง ๆ ที่พบในทะเลอันดามันและจากท้องทะเลทั่วโลก
  • วัดพระทอง วัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทอง หรือพระผุดอันเลื่องชื่อของเมืองภูเก็ต มีลักษณะเป็นพระครึ่งองค์ที่เชื่อว่าผุดขึ้นมาจากพื้นดิน
  • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.00 น.) จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มให้ชมในตู้ มีทั้งชนิดที่หายากและพวกที่มีสีสวย พร้อมทั้งมีหุ่นจำลองและนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์น้ำให้ชมหลายจุด
  • สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว ป่าดงดิบผืนสุดท้ายของภูเก็ต เป็นแหล่งพบปาล์มหลังขาวเป็นแห่งแรกในโลก มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติชมพรรณไม้ และน้ำตก โตนไทร
  • ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกระทู้ เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.00 น.) พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำเหมือง โดยจัดทำหุ่นจำลองขนาดเล็กแสดงขั้นตอนการทำเหมืองและพัฒนาการของเหมืองแร่ในภูเก็ต
  • หาดกะรนและหาดกะตะ หาดทรายสองแห่งทอดตัวยาวต่อเนื่องกัน มีทรายละเอียดและขาวสะอาด น้ำใส ปราศจากคลื่นลม เหมาะแก่การเล่นน้ำ
  • หาดป่าตอง หาดสวยที่สุดในภูเก็ต มีหาดทรายขาวสะอาดโค้งยาวเกือบ 3 กม. ท่ามกลางน้ำทะเลใสเป็นทัศนียภาพงดงาม หาดป่าตองยังพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยว
  • แหลมพรหมเทพ จุดชมพระอาทิตย์ตกที่เลื่องชื่อของภูเก็ต ตัวแหลมสูงชันทอดยาวไปในทะเลช่วยให้มองเห็นทัศนียภาพสวยงามเป็นมุมกว้าง แหลมพรหมเทพยังเป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก
  • อนุสาวรีย์วีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรเป็นวีรสตรีที่ชาวภูเก็ตยกย่องนับถือ จากวีรกรรมของท่านที่รักษาเมืองถลางให้รอดพ้นจากทัพพม่า ชาวภูเก็ตจึงได้สร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นเพื่อระลึกถึงทั้งสองท่าน
  • อช. สิรินาถ มีชายหาดสี่แห่งยาวต่อกัน ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ ได้แก่ หาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว หาดในยาง และหาดในทอน สามารถลงเล่นน้ำได้ที่หาดในยางและหาดในทอน และมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติท่าฉัตรไชยอยู่ตรงข้ามหาดทรายแก้ว
5/5 (1)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share