ระนอง

จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร่ มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอำเภอกระบุรี เพียง 9 กิโลเมตร
เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็กขึ้นกับเมืองชุมพร คำว่าระนองเพี้ยนมาจากคำว่า แร่นอง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดมีแร่อยู่มากมาย

แนะนำที่เที่ยว

  • เกาะช้าง เกาะใหญ่ที่สุดของ อช.หมู่เกาะพยาม บนเกาะเป็นภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยป่าดงดิบ และมีชายหาดสงบเงียบทอดตัวยาวตลอดฝั่งตะวันตกของเกาะ
  • เขาฝาชี จุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นแม่น้ำกระบุรีไหลบรรจบกับคลองละอุ่นตลอดจนเกาะแก่งกลางแม่น้ำได้กว้างไกลถึงชายแดนพม่า
  • คอคอดกระ ส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลตะวันออกจดตะวันตกกว้างเพียง 44 กม. นักท่องเที่ยวนิยมแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และชมทิวทัศน์แม่น้ำกระบุรีที่กั้นพรมแดนไทย – พม่า
  • น้ำตกปุญญบาล น้ำตกเล็ก ๆ ริมทางหลวง เป็นจุดที่นักเดินทางนิยมแวะพักและเล่นน้ำ
  • บ่อน้ำร้อนและสวนสาธารณะรักษวาริน สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองระนอง มีบ่อน้ำร้อนสามบ่อ อุณหภูมิสูงประมาณ 65 ซํ. สามารถดื่มและอาบได้ มีศาลาที่พักและห้องอาบน้ำร้อนบริการ
  • ภูเขาหญ้า ภูเขาหัวโล้นที่ปราศจากไม้ใหญ่ มีเพียงทุ่งหญ้าปกคลุมตลอดทั่วแนวเขา มีางเดินขึ้นสู่สันเขาเพื่อพักผ่อนและชมทิวทัศน์เมืองระนอง
  • ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว นับเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุด จนได้รับประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล ตลอดแนวลำคลองและชายฝั่งมีพรรณไม้ชายเลนขึ้นอยู่หนาแน่น โดยเฉพาะที่บ้านหาดทรายขาวมีดงต้นโกงกางยักษ์อายุราว 200 ปี แต่ละต้นสูงถึง 30 ม.
  • อช.น้ำตกหงาว ผืนป่าใกล้เมืองที่มีน้ำตกหงาวเป็นน้ำตกคู่เมืองระนอง มองเห็นสายน้ำสีขาวเด่นไหลตกลงจากผาสูงท่ามกลางป่าเขียวขจีได้ตั้งแต่ริมถนน จากที่ทำการมีทางเดินเลียบลำธารไปถึงน้ำตกชั้นล่างสุด
  • อช.หมู่เกาะพยาม ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งและหมู่เกาะในน่านน้ำระนอง บนเกาะพยามมีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ และสวนมะม่วงหิมพานต์ที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดใน จ. ระนอง รอบเกาะมีหาดทรายหลายแห่ง เช่น อ่าวเขาควาย อ่าวใหญ่ อ่าวขาม
  • อช.แหลมสน มีหาดบางเบนและแหลมสนทอดตัวยาวต่อเนื่องกัน แนวชายหาดขาวสะอาดยาวเหยียดและร่มรื่นด้วยร่มเงาของทิวสน นอกชายฝั่งมีหมู่เกาะเรียงราย เช่น เกาะค้างคาว เกาะกำใหญ่ เกาะกำนุ้ย มีหาดทรายขาวละเอียดและเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share