สงขลา

สงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากนครศรีธรรมราช) และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา สตูล และยังมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐไทรบุรีและรัฐปะลิสของประเทศมาเลเซีย ต้นไม้ประจำจังหวัดคือ สะเดาเทียม

แนะนำที่เที่ยว

  • น้ำตกโตนงาช้าง น้ำตกใหญ่กลางป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ชั้นที่ 2 ชื่อโตนปลิวเป็นชั้นที่สวยงามและมีแอ่งน้ำใหญ่ให้เล่นน้ำ ชั้นที่ 3 มีสายน้ำไหลผ่านแผ่นหินแยกเป็นสองสายดูเหมือนงาช้างสมชื่อ
  • น้ำตกโตนปลิว น้ำตกใหญ่อีกแห่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง มี 12 ชั้น น้ำตกชั้นแรกทิ้งตัวจากผาสูงราว 70 ม. ลงสู่แอ่งน้ำใสที่เหมาะแก่การเล่นน้ำ
  • วัดถ้ำตลอด ภายในวัดมีถ้ำหินปูนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ และมีพระพุทธรูปบางต่าง ๆ นับร้อยองค์เรียงรายตลอดทางเดินภายในถ้ำ
  • วัดพะโคะ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ เจดีย์ทรงระฆังคว่ำคล้ายเจดีย์พระธาตุนครศรีธรรมราช พระพุทธรูปไสยาสน์หรือพระโคตรมะ พระพุทธรูปปูนปั้นสีทองปางปรินิพพาน
  • วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เวลาเปิดปิด (13.00 – 16.00 น.) ภายในโบสถ์เก่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนปางสมาธิราบ และมีจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4
  • สถาบันทักษิณคดีศึกษา เวลาเปิดปิด (08.30 – 17.00 น.) ตั้งอยู่บนเกาะยอ มีพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้อยู่ในกลุ่มอาคารหลายหลัง ทั้งโบราณวัตถุ ศิลปหัตถกรรม ผ้าทอ ศาสนา วรรณกรรม และประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์
  • หาดสมิหลา ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของ จ. สงขลา และมีรูปปั้นนางเงือกเป็นสัญลักษณ์ หาดทรายกว้างทอดตัวยาวและร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะแก่การพักผ่อน นอกฝั่งมองเห็นเกาะหนูเกาะแมว บริเวณหาดสมิหลายังมีสวนเสรีที่มีต้นไม้ตัดแต่งเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เขาน้อยและเขาตังกวนเป็นจุดชมทิวทัศน์ชายฝั่งสงขลา
  • อุโมงค์เขาน้ำค้าง หรืออุโมงค์ปิยมิตร เป็นอุโมงค์ที่โจรจีนคอมมิวนิสต์ขุดเจาะเข้าไปในภูเขาเพื่อใช้หลบภัยจากการโจมตีของทหาร มีทางเข้าออกและแยกไปตามห้องต่าง ๆ เช่น ห้องประชุม ห้องผู้นำ ห้องพยาบาล
  • อุทยานนกน้ำคูขุด เป็นถิ่นอาศัยของนกน้ำประมาณ 200 ชนิด มีศาลาชมทิวทัศน์ให้ดูนก หรือล่องเรือชมธรรมชาติและไปดูนกที่หอกลางน้ำ
  • อช. เขาน้ำค้าง ผืนป่าบนเทือกเขาสลับซับซ้อน มีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกวังหลวงพรหม น้ำตกโตนลาด น้ำตกโตนตาดฟ้า
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share