สตูล ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน โดยมีทิวเขาที่สำคัญแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย คือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาสันกาลาคีรี พื้นที่ของจังหวัดค่อย ๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ โดยยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่าง ภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาใหญ่ เขาทะนาน และเขาพญาวัง และมีที่ราบแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นพื้นที่ป่าชายเลนน้ำเค็มขึ้นถึง อุดมไปด้วยป่าแสมและป่าโกงกาง สตูลเป็นจังหวัดที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน คงมีแต่ลำน้ำสั้น ๆ ต้นน้ำเกิดจากภูเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด

แนะนำที่เที่ยว

  • เกาะเขาใหญ่ เป็นเกาะใกล้ชายฝั่งที่สุด จุดเด่นอยู่ที่ผาหินสูงใหญ่ถูกน้ำกัดกร่อนจนเว้าแหว่งดูคล้ายปราสาทหินและมีสะพานหินธรรมชาติยื่นโค้งในทะเล บนเกาะมีแนวปะการังน้ำตื้นอยู่ที่อ่าวก้ามปู มองเห็นได้ยามน้ำลง
  • เกาะตะรุเตา เกาะใหญ่ที่สุดในพื้นที่ อช.ตะรุเตา และเป็นที่ตั้งของที่ทำการ ในอดีตเคยเป็นที่คุมขังนักโทษการเมืองและแหล่งซ่องสุมโจรสลัด ปัจจุบันเป็นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและหาดทรายสวยงามรอบเกาะ เช่น อ่าวพันเตมะละกา อ่าวสน อ่าวตะโละวาว อ่าวตะโละอุดัง นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลนสภาพสมบูรณ์ที่คลองพันเตมะละกา
  • เกาะบุโหลนเล เกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะบุโหลน บนเกาะมีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใส และมีจุดดำน้ำตื้นหลายจุด
  • เกาะเภตรา เป็นส่วนหนึ่งของ อช.หมู่เกาะเภตรา ชายฝั่งมีแนวปะการังน้ำตื้น ยามน้ำลดปะการังบางส่วนจะโผล่พ้นน้ำให้เดินชมได้สะดวก
  • เกาะลิดีเล็กและเกาะลิดีใหญ่ เกาะลิดีเล็กมีโค้งอ่าวเว้าเข้าไปเป็นแนวยาวและหาดทรายเหมาะแก่การเล่นน้ำ ส่วนเกาะลิดีใหญ่เต็มไปด้วยหน้าผาและถ้ำ เป็นเกาะสัมปทานเก็บรังนกไม่สามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้
  • เกาะหลีเป๊ะ เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวเลกลุ่มอุรัก–ลาโว้ย ที่อพยพมาอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และยังคงยึดอาชีพจับสัตว์น้ำเลี้ยงชีพเช่นเดิม
  • เกาะอาดังและเกาะราวี เกาะใหญ่สองเกาะของ อช. ตะรุเตา เกาะอาดังมีหาดทรายขาวสะอาดที่แหลมสน ส่วนหาดทรายขาวบนเกาะราวีก็มีหาดทรายสวยงามและเป็นจุดดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น นอกจากนี้บนเกาะหินงามที่อยู่ใกล้เคียงกันยังมีชายหาดงดงามแปลกตา เพราะเต็มไปด้วยก้อนหินสีดำขนาดเล็กใหญ่ทับถมเกลื่อนหาด
  • ถ้ำลอดปูยุ อยู่ในส่วนที่ติดชายฝั่งทะเลของ อช.ทะเลบัน เป็นโพรงถ้ำใหญ่ ช่วงน้ำลดสามารถนั่งเรือลอดผ่านเข้าไปได้ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล เวลาเปิดปิด (09.00 – 16.00 น.) หรือคฤหาสน์กูเด็น ที่ส้างขึ้นโดยอดีตเจ้าเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นตึกที่มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ไทยและมุสลิมอย่างงดงาม ในอดีตเคยเป็นศาลากลาง ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองสตูล โบราณวัตถุ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวสตูล
  • แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว อยู่บริเวณปากอ่าวสตูล เป็นแหลมยื่นล้ำออกไปในทะเล และมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม ชายฝั่งร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว
5/5 (1)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share