จังหวัดตาก เมืองตากในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่มาก่อน ดังมี หลักฐานศิลปมอญปรากฏอยู่ที่อำเภอบ้านตาก มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่มีอายุเกินกว่าสองพันปีขึ้นไป เมื่อมีการอพยพของชนชาติไทยจากลุ่มน้ำแยงซีเกียงตอนใต้ ลงมาตามแนวลำน้ำดง (ลำน้ำสาละวิน) มีพวกหนึ่งได้ข้ามลำน้ำสาละวิน ผ่านลุ่มน้ำเมยหรือแม่น้ำต่องยินเข้ามาทางช่องเขาด้านอำเภอแม่สอดและมาถึงบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่า “เมืองตาก”

แนะนำที่เที่ยว

 • เขื่อนภูมิพล เวลาเปิดปิด (07.00-17.00 น.) เขื่อนที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ สร้างกั้นแม่น้ำปิง จนทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่ทอดตัวยาวตามแม่น้ำปิงไปถึง จังหวัดเชียงใหม่ เรียกว่า ทะเลสาบแม่ปิง สามารถนั่งเรือหรือล่องแพเที่ยวชมได้
 • เจดีย์ยุทธหัตถี เจดีย์โบราณทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ตั้งอยู๋ริมหนองน้ำใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นอนุสรณ์คราวกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชน
 • ดอยสอยมาลัย ยอดเขาสูง 1,664 ม. จึงถูกเรียกว่าเป็นหลังคาเมืองตาก บนยอดดอยมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาถนนธงชัยและทะเลสาบเขื่อนภูมิพล เป็นจุดพักแรมและชมธรรมชาติท่าามกลางอากาศเย็นสบายตลอดปี
 • ตรอกบ้านจีน ย่านการค้าเก่าแก่ที่มีเรือนไม้ทรงไทยและเรือนขนมปังขิงอายุกว่า 80 ปีเรียงรายหลายสิบหลัง และใกล้เคียงมีวัดสีตลารามซึ่งมีโบสถ์แบบฝรั่งแปลกตา
 • ถ้ำแม่อุสุ ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีธารน้ำลอด ต้องเดินลุยน้ำเข้าไป และเที่ยวได้เฉพาะเดือน ต.ค.-เม.ย. ภายในแบ่งเป็นสามห้องใหญ่ แต่ละห้องงดงามด้วยหินงอกหินย้อยตอนกลางวันแสงอาทิตย์สามารถส่องลอดผ่านปล่องถ้ำลงมากระทบหินทรายเกิดประกายแวววาว
 • น้ำตกแม่กาษา น้ำตกขนาดเล็กมีสามชั้น ชั้นที่ 2 สวยที่สุด สายน้ำไหลตกลงมาสูงประมาณ 10 ม. แล้วแยกเป็นสองสาย
 • โบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้ว โบราณสถานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วยโบสถ์และเจดีย์ราย
 • บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา น้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสายน้ำพุพุ่งขึ้นสูงจากพื้นดินราว 1 ม. และเกิดไอน้ำร้อนคล้ายหมอกปกคลุม
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เวลาเปิดปิด (08.30-16.30 น.) สถานที่จัดแสดงเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวเขาหกเผ่า
 • วัดดอนแก้ว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนแบบพม่าซึ่งเป็นพระประธานองค์เดียวในประเทศไทยที่แกะสลักด้วยหินอ่อน
 • วัดพระบรมธาตุ วัดเก่าแก่ที่มีหมู่เจดีย์สีทอง 32 องค์ ล้อมรอบเจดีย์ประธานแบบเดียวกับเจดีย์ชเวดากองของพม่า
 • วัดมณีบรรพตวรวิหาร วัดเก่าแก่อายุนับร้อยปี เป็นที่ประดิษฐานพระแสนทองพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน และมีหอพระไตรปิฎกกลางน้ำสมัยอยุธยา
 • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาจัตุรมุขเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • อช. แม่เมย แหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอกที่รู้จักกันดีในชื่อดอยแม่ระเมิง โดยมีจุดชมทะเลหมอกอยู่ที่ม่อนครูบาใส ม่อนพูนสุดา และม่อนกิ่วลม โดยเฉพาะม่อนกิ่วลมเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลหมอกที่งดงามที่สุด นอกจากนี้ยังมีน้ำตกชาวดอยและน้ำตกแม่ระเมิงที่น่าเที่ยวชม
 • ดอยหัวหมด จุดชมทิวทัศน์ของอุ้มผาง เป็นดอยเตี้ยๆ สูง 100-200 ม. ไม่มีต้นไม้ใหญ่ สามารถชมพระอาทิตย์ได้ทั้งยามขึ้นและตก ช่วงฤดูหนาวมีทะเลหมอกปกคลุม
 • ถ้ำตะโคะบิ ถ้ำใหญ่ที่มีทางเดินกว้าง ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย
 • น้ำตกทีลอซู น้ำตกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและสวยงามที่สุดในเอเชียอาคเนย์ อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง สายน้ำจากลำธารไหลตกจากผาหินปูนสูง 200 ม. และแผ่กว้างตามแนวผากว่า 400 ม. เกิดเป็นธารน้ำตกมากมาย สามารถเข้าเที่ยวชมทางรถยนต์ได้ในช่วงเดือน ธ.ค.-พ.ค. ส่วนฤดูฝนต้องล่องเรือมาตามลำน้ำแม่กลอง ผ่านน้ำตกทีลอเล น้ำตกทีลอจ่อ แก่งตะโคะบิ และเดินป่าต่อเป็นระยะทางไกล
 • น้ำตกธารารักษ์ หรือน้ำตกเจดีย์โคะ น้ำตกชั้นเดียวที่มีน้ำไหลตกจากผาหินปูนตั้งชัน สูง 30ม.
 • น้ำตกนางครวญ น้ำตกเล็กริมทางท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นน่าพักผ่อน
 • วัดชุมพลคีรี วัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี มีเจดีย์องค์ใหญ่จำลองจากเจดีย์ชเวดากองตั้งเด่นเป็นสง่า
 • วัดไทยวัฒนาราม วัดของชาวไทยใหญ่ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่น่าชม เช่น ซุ้มประตูเก่า เจดีย์โกวิน ศาลาการเปรียญ รวมทั้งพระพุทธมหามุนีและพระนอนที่วัดความยาวได้กว่า 40 ม.
 • วัดมณีไพรสณฑ์ วัดเก่ากลางเมืองแม่สอดที่มีเจดีย์วิหารสัมพุทเธซึ่งบรรจุพระพุทธรูปตามช่องบนเจดีย์
 • วัดพระธาตุดอยดินจี่ เจดีย์มอญขนาดเล็กสร้างบนก้อนหินใหญ่ตรงชะง่อนผา และมีรอยพระพุทธบาทประทับอยู่ถัดขึ้นไปบนเขาอีกลูก
 • อช.ตากสินมหาราช พบต้นกระบากขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 60 ม. ต้องใช้คนโอบถึง 12 คน นอกจากนี้ยังมีน้ำตกปางอ้าน้อย น้ำตกปางอ้าใหญ่ น้ำตกสามหมื่นทุ่ง และสะพานหินธรรมชาติ
 • อช.น้ำตกพาเจริญ น้ำตกสวยงามที่มีสายน้ำตกไหลลดหลั่นจากผาหินปูนเป็นชั้นเล็กๆ 97 ชั้น แวดล้อมด้วยต้นไม้ร่มรื่นและมีน้ำไหลตลอดปี
 • อช.ลานสาง มีน้ำตกลานสางเป็นที่รู้จักกันดี สายน้ำไหลจากผาสูงผ่านช่องเขาลงแอ่งน้ำกว้าง และมีน้ำตกผาผึ้ง น้ำตกผาน้อย น้ำตกผาเทอยู่ต่อกัน นอกจากนี้ยังมีน้ำตกผาลาดและน้ำตกลานเลี้ยงม้า
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share