วัดพระธาตุดอยพระฌาน แม่ทะ ลำปาง

วัดพระธาตุดอยพระฌาน
ตำบล ป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เปิดรับผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวหรือผู้แสวงบุญ สามารถเดินเท้าขึ้นบันไดสูงเพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมทะเลหมอก ที่วัดพระธาตุดอยพระฌาน ซึ่งมีบันไดนาคนับได้รวม624 ขั้น หรือใครที่เดินขึ้นไม่ไหวสามารถขึ้นรถบริการตรงลานจอดรถได้ฟรี เมื่อขึ้นไปแล้วนักท่องเที่ยวแวะสักการะ “พระพุทธสิกขีทศพลญาณ พิชิตมารวิกรม ปฐมสัมมาสัมโพธิญาณ ศรีพระฌานบรรพต” ในพระวิหาร และองค์พระธาตุดอยพระฌานแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำชมบรรยากาศทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทะได้อีกด้วย

ที่ตั้ง แผนที่ และการเดินทาง https://goo.gl/maps/qrXeF8GtAJ3VokwK7

5/5 (3)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share