จังหวัดลำพูน (คำเมือง: หละปูน) เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤๅษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตรหรือชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชยสืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพญายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พญามังราย ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา

แนะนำที่เที่ยว

 • ถ้ำเอราวัณ เวลาเปิิิิิิิิิิิิิิิิิิด (07.00-18.00 น.) เป็นโพรงถ้ำทอดลงไปใต้ภูเขา..ภายในเป็นคูหากว้างมีหินงอกหินย้อยสวยงาม
 • ถ้ำหลวงผาเวียงลำพูน เวลาเปิิิิิิิิิิิิิิิิิิด (08.00-17.00 น.) ถ้ำขนาดใหญ่ มีทางเดินยาวกว่า 500 ม. ประกอบด้วยคูหาต่างๆ แปดคูหามีหินย้อยลักษณะเป็นม่านอ่อนช้อย
 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาซึ่งต้องเดินเท้าขึ้นบันไดถึง 1,749 ขั้น
 • วัดจามเทวี เวลาเปิิิิิิิิิิิิิิิิิิด (07.00-17.00 น) มีเจดีย์เหลี่ยมที่เก่าแก่ที่สุดของล้านนาและเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมหริภุญไชย เนื่องจากยอดเจดีย์หักจึงเรียกว่า”เจดีย์กู่กุด”
 • วัดพระธาตุดอยเวียง มีพระธาตุขนาดเล็กแบบเจดีย์ทรงพม่า สร้างในสมัยพระนางจามเทวี และพระเจ้าสายฝน พระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัยประดิษฐานออยู่ด้วย
 • วัดพระธาตุห้าดวง มีเจดีย์ก่ออิฐถือปูนห้าองค์ โดยเจดีย์องค์เล็กสี่องค์ล้อมเจดีย์องค์ประธานที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับตำนานเมืองลี้โบราณ
 • วัดพระธาตุหริภุญชัย เวลาเปิิิิิิิิิิิิิิิิิิด (07.00-18.00 น.) มีพระธาตุสำคัญที่สุดองค์หนึ่งของล้านนา สร้างในศตวรรษที่ 17 เป็นเจดีย์หุ้มแผ่นทองเหลืองสูง 46 ม. และมีโบราณสถานที่น่าสนใจ เช่น วิหารหลวงประดิษฐานพระแก้วขาว ซุ้มประตูโขง ปทุมวเจดีย์ วิหารพระเจ้าทันใจ ฯลฯ
 • วัดพระพุทธบาทตากผ้า วัดสำคัญของ จ. ลำพูน มีรอยพระพุทธบาทโบราณครอบด้วยซุ้มปราสาท และรอยบนศิลาแลงที่เชื่อกันว่าเป็นรอยตากผ้าของพระพุทธเจ้า
 • วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม มีรอยพระพุทธบาทเก่าแก่เจดีย์สีทอง สามารถชมวิถีชีวิตกะเหรี่ยงบ้านห้วยต้มควบคู่ไปกับมนัสการพระธาตุ
 • หอศิลป์สวนอุทยานธรรม เวลาเปิิิิิิิิิิิิิิิิิิด (เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.) จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยอิงพุทธปรัชญาของศิลปิน อินสนธิ์ วงศ์สาม และ เวนิเชีย วอล์กกี ชาวอังกฤษ
 • อช.แม่ปิง ปกคลุมด้วยป่าเต็งรังสภาพสมบูรณ์ มีจุดเด่นที่เรือนแพแก่งก้อ และนั่งเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำปิง นอกจากนี้ยังมีน้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกหินปูนที่มีน้ำใสสีฟ้ามรกต. และทุ่งกิ๊กเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่
 • อุโมงค์ขุนตาน อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ปากอุโมงค์ก่อด้วยอิฐสีแดงเข้ม และมีหมู่อาหารเก่าของสถานีรถไฟขุนตานให้สัมผัสบรรยากาศแบบย้อนยุค
 • ถนนคนเดินลำพูน
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share