จังหวัดลำปาง เป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองรถม้า ที่สัมพันธ์กับเอกลักษณ์ของลำปาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มรอบล้อมด้วยหุบเขาจากทุกด้าน ทำให้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำวังที่มีต้นน้ำอยู่ที่ตอนเหนือ บริเวณอำเภอวังเหนือ ที่ไหลลงจากเหนือสู่ใต้ พื้นที่ราบที่กว้างใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณตอนกลางนั่นคือ บริเวณอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร

แนะนำที่เที่ยว

 • บ้านเสานัก เวลาเปิด-ปิด (08.00 – 17.00 น.) บ้านเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5 สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีเสานับร้อยต้น
 • วัดจองคา ความโดดเด่นของวัดนี้อยู่ที่วิหารไม้ประดับกระจกอย่างสวยงาม เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและตะวันตก
 • วัดบุญวาทย์วิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ชาวลำปางให้ความเคารพนับถืออยู่ในโบสถ์ที่มีภาพเขียนผลงานนายจันทร์ จิตรกร ช่างหลวงในราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 6
 • วัดปงสนุก ตั้งอยู่บนเนินสูงแบบวัดโบราณที่หาชมได้ยาก ภายในวัดมีเจดีย์และมณฑปโถงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงาม
 • วัดประตูป่อง มีวิหารสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีหน้าบันแบบม้าต่างไหมเป็นจุดเด่น
 • วัดป่าฝาง มีพระธาตุเจดีย์ทรงกลมแบบพม่าผสมมอญ และมีเจดีย์บริวารประดับอยู่แปดทิศ ส่วนวิหารเป็นตึกฝรั่งยุคโคโลเนียลผสมสถาปัตยกรรมแบบพม่า ภายในมีพระพุทธรูปแบบพม่าประดิษฐานหลายองค์
 • วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตและพระแก้วดอนเต้า ภายในวัดมีโบราณสถานน่าสนใจหลายแห่ง ทั้งพระบรมธาตุดอนเต้ามณฑปหรือพญาธาตุสถาปัตยกรรมพม่า วิหารหลวง และพิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา
 • วัดม่อนปู่ยักษ์ มีวิหารไม้ยกพื้น หลังคาซ้อนลดหลั่นหลายชั้น เป็นทั้งที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและกุฏิ บริเวณห้องโถงมีภาพจิตรกรรมฝีมือช่างพม่า
 • วัดศรีชุม วัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีวิหารเป็นอาคารสองชั้นครึ่งไม้ สร้างแบบปราสาท หลังคาหลายยอดและซ้อนลดหลั่นอย่างสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมพม่าเช่นเดียวกับโบสถ์
 • วัดศรีรองเมือง วัดอีกแห่งหนึ่งที่มีวิหารไม้ศิลปะพม่าสวยงามน่าชม โดยมีลักษณะเด่นตรงหลังคาที่เรียงซ้อนลดหลั่นหลายชั้นบนคอทรงสี่เหลี่ยมสูง มองจากระยะไกลคล้ายปล่องสี่เหลี่ยมมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้น ๆ
 • วัดหัวเวียง ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิมารวิชัยสมัยเชียงแสนที่มีพุทธลักษณะงดงาม
 • ศาลหลักเมืองลำปาง เป็นที่เก็บรวบรวมเสาหลักเมืองโบราณอายุนับร้อยปีจากสถานที่ต่าง ๆ และยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำปาง
 • หออะม็อก ป้อมปืนโบราณสร้างจากอิฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองลำปาง
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share