จังหวัดแพร่ เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ประวัติการสร้างเมือง ไม่มีจารึกในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ การศึกษาเรื่องราวของเมืองแพร่จึงต้องอาศัยหลักฐานของเมืองอื่น เช่น พงศาวดารโยนก ตำนานเมืองเหนือ ตำนานพระธาตุลำปางหลวง และศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นต้น จากการศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่ พบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด หอกสำริด ที่อำเภอลองและอำเภอวังชิ้น ต่อมา มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ในถ้ำที่บ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ขวานหิน และเครื่องมือหิน จากการตรวจสอบอายุพบว่ามีอายุราว 4,000 ปี

แนะนำที่เที่ยว

 • แก่งหลวง/ถ้ำเอราวัณ โขดหินกว้างกลางแม่น้ำยมในฤดูน้ำหลากสายน้ำจะไหลปะทะแก่งจนเกิดเสียงดังฝั่งตรงข้ามมีถ้ำเอราวัณเป็นถ้ำใหญ่กว้างขวาง มีหินงอกหินย้อยงดงาม ซึ่งหินบางก้อนคล้ายช้างเอราวัณ
 • ถ้ำผานางคอย เวลาเปิดปิด (08.00-16.00 น.) ถ้ำใหญ่ที่มีทางเดินไปตามอุโมงค์ลึกจนสุดทางตรงหินก้อนใหญ่ลักษณะคล้ายผู้หญิงอุ้มลูกซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำ
 • วนอุทยานแพะเมืองผี ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากดินและหินทรายที่ถูกน้ำและกระแสลมกัดเซาะจนเว้าแหว่งเป็นรูปทรงแปลกตา เช่น ดอกเห็ด หน้าผา ท่ามกลางป่าเต็งรังที่มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ
 • วัดพระธาตุช่อแฮ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแพร่.สร้างในสมัยพระเจ้าลิไทยเมื่อ 600 กว่าปีก่อน เป้นเจดีย์แปดเหลี่ยมศิลปะเชียงแสน ลงรักปิดทองเหลืองอร่าม
 • วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เวลาเปิดปิด (08.30-17.00 น.) มีพระธาตุสีทองและวิหารและวิหารที่โดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้น และมีพิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังจัดแสดงโบราณวัตถุมากมาย
 • วัดพระนอน มีโบสถ์แบบเชียงแสนที่มีหน้าบันแกะสลักงดงาม ส่วนวิหารตกแต่งด้วยไม้ฉลุ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์
 • วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และมีเจดีย์มิ่งเมืองที่มีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ภายใน
 • วัดหลวง เวลาเปิดปิด (09.00-16.00 น.) วัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองแพร่ มีวิหารหลวงพลนคร. ประดิษฐานพระเจ้าแสนหลวง พระธาตุหลวงไชยช้างค้ำ เป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ สถานที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่และโบราณวัตถุมากมาย
 • อช. ดอยผากลอง เทือกเขาหินปูนที่ภูเขาบางลูกถูกน้ำฝนชะล้างกัดเซาะผิวหินปูนเป็นเวลานานจนเกิดเป็นร่องแหลมคมคล้ายปะการัง และมีรูปทรงแตกต่างกันมากมาย จึงเรียกว่าภูเขาหินปะการัง ด้านหน้าที่ทำการยังมีสวนหินมหาราช เป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งกระจายอยู่ท่ามกลางป่าเต็งรัง
 • อช. แม่ยม ป่าอนุรักษ์ที่มีคุณค่ามากเพราะปกคลุมด้วยป่าสักทองผืนใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณดงสักงาม มีจุดพักแรมริมแม่น้ำยมที่แก่งเสือเต้น
 • อช. เวียงโกศัย เวียงโกศัยเป็นชื่อเรียก จ.แพร่ในอดีต อุทยานฯ แห่งนี้มีน้ำตกกระจายอยู่หลายแห่ง น้ำตกแม่เกิ๋งหลวงเป็นน้ำตกใหญ่ที่เดินทางไปสะดวกที่สุด ชั้นที่1 มีแอ่งน้ำใหญ่เหมาะสำหรับเล่นน้ำ
 • คุ้มเจ้าหลวง
 • ศาลหลักเมืองแพร่
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share