จังหวัดพะเยา สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีระดับความสูงตั้งแต่ 300-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้และตอนกลางของพื้นที่จังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นลำดับที่ 15 ของภาคเหนือ มีพื้นอยู่ทั้งในที่ลุ่มแม่น้ำโขงและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนที่อยู่ในลุ่มน้ำโขง คือพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงคำ และอำเภอแม่ใจ ส่วนที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือ อำเภอปง และ อำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม

แนะนำที่เที่ยว

 • กว๊านพะเยา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองพะเยาและเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญของภาคเหนือตอนบน ริมกว๊านเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะแก่การพักผ่อน พร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกลับแนวเขาหลังกว๊านพะเยา
 • น้ำตกจำปาทอง น้ำตกใหญ่และสูงชัน มีทั้งหมดเจ็ดชั้น ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นชั้นที่สูงและสวยงามที่สุด
 • โบราณสถานเวียงลอ เมืองโบราณสมัยพ่อขุนงำเมืองปรากฏซากกำแพงเมืองและวัดร้างมากมาย
 • วัดนันตาราม วัดที่มีศิลปะแบบพม่า วิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ตกแต่งลวดลายฉลุไม้อย่างงดงาม
 • วัดพระธาตุจอมทอง โบราณสถานคู่เมืองบนดอยจอมทอง และเป็นจุดชมทิวทัศน์กว๊านพะเยา
 • วัดพระธาตุสบแวน มีพระธาตุเจดีย์เก่าแก่ศิลปะล้านนา อายุราว 700-800 ปี
 • วัดพระนั่งดิน องค์พระประธานของวัดนี้ไม่มีฐานรองรับเหมือนวัดอื่น แต่ตั้งอยู่บนพื้น ชาวบ้านเคยสร้างฐานรองรับ แต่ยกไม่ขึ้น จึงเรียกว่า พระนั่งดิน
 • วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงหรือพระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา ติดกับวัดศรีโคมคำเป็นที่ตั้งของหอวัฒนธรรมนิทัศน์ซึ่งจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองพะเยา
 • วัดศรีอุโมงคำ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ หรือชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าล้านตื้อ ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในล้านนา ภายในวัดยังมีเจดีย์สมัยเชียงแสนสภาพสมบูรณ์มาก
 • วัดอนาลโยทิพยาราม อยู่บนดอยบุษราคัม ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างมากมาย เช่น รัตนเจดีย์แบบพุทธคยา เก๋งจีนเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรูปปางต่างๆ บนยอดดอยสามารถชมทิวทัศน์อันงดงามของกว๊านพะเยาและตัวเมืองพะเยา
 • สถานีประมงน้ำจืดพะเยา เวลาเิปิด(08.30-16.30 น.) สถานที่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด และมีพิพิธภัณฑ์ปลาบึกจัดแสดง การเพาะพันธุ์ปลาบึก
 • อช. ดอยภููนาง เป็นแหล่งอาศัยของฝูงนกยูงไทยที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเมืองไทย และมีน้ำตกธารสวรรค์อยู่ใกล้ที่ทำการ เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่มีน้ำไหลลงมาตามลานหินปูนกว้างถึง 30 ม. นอกจากนี้ยังมีน้ำตกห้วยต้นผึ้งและถ้ำใหญ่ผาตั้งที่มีหินงอกหินย้อยอยู่ทั่วไป
 • อช. ภูซาง มีน้ำตกภูซางเป็นน้ำตกพิเศษ เพราะสายน้ำมีอุณหภูมิสูงถึง 35 องศา ซ ไหลตกจากผาหินปูนลงสู่แอ่งน้ำสีเขียวมรกตริมทาง เหมาะสำหรับลงแช่ เหนือน้ำตกมีธารน้ำอุ่นจากใต้ดินเรียกว่า บ่อน้ำซับอุ่น
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share