จังหวัดน่าน สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับประเทศลาว มีภูเข้ในเขตอำเภอบ่อเกลือ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด คือมีความสูงถึง 2,079 เมตร และมีดอยภูคาในเขตอำเภอปัว เป็นยอดเขาที่สำคัญของจังหวัด มีความสูง 1,980 เมตร ส่วนพื้นที่ราบจะอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด และตามลุ่มน้ำต่าง ๆ แหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดคือแม่น้ำน่าน ซึ่งมีต้นกำเนิดทางตอนเหนือของจังหวัด แล้วไหลลงไปยังเขื่อนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำสา ลำน้ำว้า ลำน้ำสมุน ลำน้ำปัว ลำน้ำยาว ลำน้ำย่าง ลำน้ำแหง เป็นต้น มีพื้นที่กว้างใหญ่ พื้นที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทั้งยังมีประชากรหลายชาติพันธุ์ นับว่าเป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรียกในพงศาวดารว่า นันทบุรี เมืองน่านในอดีตเป็นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือ

แนะนำที่เที่ยว

 • วัดพระธาตุแช่แห้ง (06.00-18.00 น.) ปูชนียสถานเก่าแก่คู่เมืองน่าน เป็นเจดีย์์ทรงระฆังหุ้มแผ่นทองเหลืองอร่ามได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย มีวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง
 • วัดต้นแหลง วัดเก่าแก่ของ อ. ปัว ที่มีวิหารแบบพื้นบ้านไทยลื้อที่สวยงามและหาชมได้ยาก
 • วัดบุญยืน มีโบสถ์ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนตามอิทธิพลแบบสุโขทัย มีลวดลายปูนปั้นและงานแกะสลักงดงาม
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร มีเจดีย์ช้างค้ำเป็นเจดีย์ช้างล้อมทรงระฆัง ศิลปะสุโขทัย และพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำปางลีลา
 • วัดภูมินทร์ (07.30-17.30 น.) วัดใหญ่ใจกลางเมืองโดดเด่นด้วยวิหารแบบจัตุรมุข และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดแห่งล้านนาตะวันออกตรงข้ามวัดภูมินทร์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ที่มีงาช้างดำ โบราณวัตถุคู่เมืองน่านจัดแสดง
 • วัดหนองแดง มีวิหารไทยลื้อเก่าแก่ ภายในมีศิลปวัตถุล้านนา เช่นพระประธาน ธรรมาสน์ทรงบุษบก ฯลฯ
 • วัดหนองบัว อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้อ มีวิหารหลังคาซ้อนลดหลั่นหลายชั้นแบบพื้นเมืองล้านนาที่เรียกว่า “วิหารซด” จิตรกรรมฝาผนังภายในเป็นเรื่องชาดกและสอดแทรกสภาพชีวิตชาวเมืองน่านในอดีตไว้อย่างน่าชม
 • เสาดินนาน้อยและคอกเสือ เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและกระแสลมตามธรรมชาติ ทำให้เกิดเสาหินผสมลูกรังและหุบผาเว้าแหว่งเป็นรูปทรงต่างๆ
 • หมู่บ้านมณีพฤกษ์ หมู่บ้านชาวม้งและลัวะ ที่มีแปลงปลูกพืชผักและดอกไม้เมืองหนาว
 • อช. ดอยภูคา เป็นแหล่งที่พบพันธุ์ไม้หายากเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อย่างต้นชมพูภูคาและต้นเต่าร้างยักษ์สูงกว่า 10 ม.
 • อช. ถ้ำสะเกิน ถ้ำหลวงที่มีโถงถ้ำกว้างใหญ่กว่า 60 ม. เต็มไปด้วยเสาหิน ม่านปูน และหินงอกหินย้อย นอกจากนี้มีน้ำตกผาธาร และน้ำตกห้วยหาด
 • อช.แม่จริม ผืนป่าผลัดใบที่จะเปลี่ยนสีสันสวยงามในช่วงต้นฤดูร้อน และมีกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำว้า
 • อช.ศรีน่าน เป็นที่ตั้งของผาชู้ จุดชมทะเลหมอกเหนือลำน้ำน่าน ผาหัวสิงห์ที่มีลานกว้างสำหรับชมดวงอาทิตย์ขึ้น และแก่งหลวงเป็นจุดชมแม่น้ำน่าน
5/5 (1)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share