เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี “คำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก และยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาวแห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติ มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565 เมตร อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (อำเภอฝาง) สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว (อำเภอเชียงดาว) สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ (อำเภอเมืองเชียงใหม่) สูง 1,601 เมตร

แนะนำที่เที่ยว

 • โครงการหลวงขุนกลาง ตั้งอยู่บริเวณชุมชนชาวม้งขนาดใหญ่ มีแปลงไม้ดอกไม้ผลและพืชผักเมืองนาวให้ชม
 • น้ำตกแม่สา น้ำตกใหญ่เชิงดอยสุเทพ สายน้ำไหลลดหลั่นลงมาอย่างงดงามถึง 10 ชั้น
 • บ่อน้ำร้อนเทพพนม บ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่มีไอร้อนคุกรุ่นตลอดเวลาโดยมีน้ำพุร้อนมากกว่า 15 บ่อ
 • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เวลาเปิดปิด (08.30-15.30 น.) ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ แวดล้อมด้วยธรรมชาติและสวนไม้ดอก
 • วัดกองกาน เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าหลวงพระพุทธรูปล้านนาเก่าแก่ และยังมีวิหารไม้โบราณ
 • วัดเจ็ดยอด มีเจดีย์เก่าแก่ตั้งอยู่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอดคล้ายมหาโพธิเจดีย์ที่ประเทศอินเดีย
 • วัดต้นเกว๋น มีวิหารแบบสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ
 • วัดบวกครกหลวง ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างไทยใหญ่เสนอเรื่องราวพุทธประวัติ
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่ผู้มาเยือนต้องขึ้นไปนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในพระโกศห้าชั้น
 • วัดพระสิงห์ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยคู่บ้านคู่เมือง
 • วัดหางดง มีวิหารเก่าแก่นับร้ยปีอันทรงคุณค่าด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ
 • สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เวลาเปิดปิด (08.30-17.00 น.) สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้นานาชนิดเพื่อการศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจ
 • สวนสนบ่อแก้ว แปลงปลูกสนเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะสำหรับแวะพักชมทิวทัศน์และปิกนิก
 • อช.ดอยสุเทพ-ปุย ผืนป่าใกล้เมืงเชียงใหม่ เหมาะแก่การชมธรรมชาติและดูนก ตลอดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพมีน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยแก้ว น้ำตกมณฑาธาร รวมทั้งหมู่บ้านชาวม้งบนดอยปุย
 • อช.ดอยอินทนนท์ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่ระดับ 2,565 ม. มีพืชพรรณเมืองหนาวสำคัญ เช่น กุหลาบพันปี สามารถเดินชมธรมมชาติและดูนกได้ตามเส้นทางศึกษาธรมมชาติอ่างกาและกิ่วแม่ปาน นอกจากนี้ยังมีน้ำตกสวยงาม เช่นน้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร ฯลฯ
 • อช.ออบหลวง ชมช่องแคบเขาขาดที่มีลำน้ำแม่แจ่มไหลเซาะผ่าน จนเกิดเป็นหุบเหวลึกน่าอัศจรรย์
 • ดอยผ้าห่มปก อช. แม่ฝาง ดอยสูงอันดับ 2 ของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่ อช. แม่ฝาง บนยอดดอยมองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนจดชายแดนพม่า ช่วงฤดูหนาวมีทะเลหมอกหนาแน่นทั่วหุบเขา แล้วเป็นจุดดูนกที่น่าสนใจ
 • ดอยหลวงเชียงดาว ภูเขาหินปูนสูงที่สุดในประเทศไทยบนยอดดอยเป็นแหล่งพืชพรรณเขตหนาวและพรรณไม้เฉพาะถิ่น มีเส้นทางเดินขึ้นยอดดอยเพื่อสัมผัสธรรมชาติและชมทิวทัศน์
 • ดอยอ่างขาง ดอยสูงที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางภายในมีแปลงพันธุ์ไม้เมืองหนาวทั้ง ไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักเมืองหนาวให้ชมนอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านชาวไทยภูเขา และจีนฮ่อกระจายอยู่หลายแห่ง ดอยอ่างขางนับเป็นแหล่งดูนกที่มีชื่อมาก
 • ถ้ำเชียงดาว ถ้ำใหญ่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีช่อชั้นสวยงาม สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปม้า ไก่ฟ้า ม่าน เมื่อส่องไฟจะมีประกายระยิบระยับ
 • น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกชั้นเดียว สายน้ำไหลตกจากเชิงผาสูงประมาณ 20 ม. มีน้ำไหลตลอดปี
 • โป่งเดือดป่าแป๋ น้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นสูงที่สุดในเมืองไทยอุณหภูมิที่ผิวดินประมาณ 99 องศา ซ. มีห้องอาบน้ำพุร้อนและอบไอน้ำแร่
 • ล่องแพแม่น้ำกก (ท่าตอน) ท่าตอนเป็นชุมชนสงบเงียบริมลำน้ำกก และเป็นจุดเริ่มต้นล่องเรือหรือแพไปยังพื้นที่ใกล้เคียงจนถึง จ. เชียงราย ระหว่างทางจะผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ
 • ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว เวลาเปิดปิด (09.00-11.00 น.) ปางช้างขนาดใหญ่ที่มีการแสดงของช้างทุกวัน พร้อมบริการขี่ช้างรอบศูนย์ฝึกฯ และล่องแพในลำน้ำแม่ปิง
 • อช.เชียงดาว ผืนป่าต่อเนื่องจากดอยหลวงเชียงดาว มีน้ำตกศรีสังวาลย์เป็นน้ำตกเล็กๆ อยู่บริเวณที่ทำการ และบ่อน้ำร้อนโป่ง อ่างบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่ไหลลงสู่แอ่งน้ำสามารถลงแช่และมีห้องอาบน้ำบริการ
 • อช.แม่ฝาง ผืนป่าบนเทือกเขาสูงตามแนวชายแดนไทย-พม่า บริเวณที่ทำการเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำร้อนฝาง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ มีทั้งบ่อผุดและน้ำพุร้อนที่มีไอน้ำพุ่งขึ้นสูงถึง 40 ม. มีบ่ออาบน้ำแร่และห้องอบไอน้ำบริการ
 • อช.ห้วยน้ำดัง จุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงมาก ช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวนิยมมาพักแรมบนดอยกิ่วลม เพื่อรอชมทะเลหมอกยามเช้าจากหุบเขาเหนือลำน้ำแม่แตง

ที่เที่ยวในตัวเมือง

 • พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ สร้างขึ้นตามพงศาวดารโยนกที่กล่าวถึงกษัตริย์สามพระองค์ คือ พญามังราย พ่อขุนรามคำแหง และพญางำเมือง โดยสร้างเป็นพระรูปสามกษัตริย์ประทับเคียงกัน
 • วัดเจดีย์หลวง วัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ และเป็นโบราณสถานเก่าแก่ แต่ยอดเจดีย์ได้หักพังลงมานานมากแล้ว ภายในวัดมีเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองตั้งอยู่กึ่งกลางวิหารจัตรมุข ศิลปะแบบล้านนาประยุกต์
 • วัดเชียงมั่น ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระเสตังคมณีหรือ พระแก้วขาว เป็นพระพุทธรูปหินสีขาวใส ปางมารวิชัย พระนางจามเทวีวงศ์ทรงอัญเชิญมาจากกรุงละโว้เช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางปราบ ช้างนาฬาคีรี นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ช้างล้อมที่มีช้าง 16 ตัวรายรอบฐานเจดีย์
 • วัดบุพพาราม เป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลพม่าผสมผสานกับศิลปะล้านนา มีเจดีย์แบบพม่าและวิหารสองหลังซึ่งมีความงามต่างกัน
 • วัดปราสาท มีวิหารเก่าแก่สถาปัตยกรรมล้านนา หน้าบันมีลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและไม้แกะสลักรูปสิงห์งดงามมาก เรียกว่าม้าต่างไหม
 • วัดพวกหงษ์ มีเจดีย์เก่าแก่ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมเหนือขึ้นไปเป็นฐานทรงกลมสามชั้น และซุ้มพระพุทธรูปอีกเจ็ดชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยพุทธศตวรรษที่ 21
 • วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยคู่บ้านคู่เมือง มีโบสถ์สถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงาม และหอไตรครึ่งตึกครึ่งไม้ที่ผนังด้านนอกประดับปูนปั้นเป็นรูปเทพนมอยู่โดยรอบ
 • วัดพันเตา มีวิหารที่เดิมเคยเป็นหอคำของเจ้านายฝ่ายเหนือ และเหนือประตูไม้ใหญ่มีไม้แกะสลักเป็นรูปนกยูง
 • วัดสวนดอก มีเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นเจดีย์ทรงกลมล้านนา แต่ลักษณะเป็นทรงลังกา และวิหารหลวงหลังใหญ่ที่มีหลังคาลาดต่ำเกือบติดดิน
 • วัดแสนฝาง สิ่งปลูกสร้างภายในวัด ทั้งวิหาร เจดีย์ ประธาร และกุฏิเจ้าอาวาส ผสมผสานงานศิลปกรรมของล้านนา พม่า และยุโรป ไว้อย่างกลมกลืน
 • วัดอุปคุต ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งถ่ายทอดวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมเมืองเหนือไว้อย่างน่าสนใจ
 • หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เวลาเปิดปิด (08.30 – 18.00 น.) จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่จำนวน 15 ห้อง เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของเชียงใหม่ในด้านต่าง ๆ ทั้งประวัติความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรม อาชีพและขนบประเพณี

สถานทีท่องเที่ยวอื่นๆ

 • อำเภอแม่ริม – พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, ฟาร์มงูแม่สา, สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ, บ้านม้ง (แม้ว), พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์, บ้านควายไทย, พิพิธภัณฑ์ชาวเขา, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
 • อำเภอแม่ออน – แม่ตะไคร้, อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้, ถ้ำเมืองออน, น้ำตกแม่ตะไคร้, จุดชุมทิวทัศน์ กม.6, ภูลังกาหลวง
 • อำเภอจอมทอง – ดอยอินทนนท์, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ, น้ำตกสิริภูมิ, น้ำตกแม่ยะ, น้ำตกแม่กลาง, เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน, น้ำตกวชิรธาร, จุดชมทิวทัศน์และพระมหาธาตุเจดีย์, ถ้ำบริจินดา, ยอดดอยอินทนนท์, น้ำตกสิริธาร, น้ำตกวังควาย, กลุ่มน้ำตกแม่ปาน, เส้นทางดูนก กม. 38, ดอยขุนกลาง, หมู่บ้านม้งขุนยะน้อย, หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านแม่แอบใน, ผาแง่มน้อย
 • อำเภอดอยสะเก็ด – ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง
 • อำเภอท่าตอน – ท่าตอน-เชียงราย, วัดท่าตอน
 • อำเภอฝาง – ถ้ำห้วยบอน, แม่ฝาง, โป่งน้ำร้อนฝาง, ห้วยแม่ใจ, น้ำตกโป่งน้ำดัง, น้ำตกห้วยเฮี้ยน, น้ำตกนามะอื้น, ดอยผ้าห่มปก, ดอยอ่างขาง
 • อำเภออมก๋อย – ดอยม่อนจอง
 • อำเภอสะเมิง – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา, เส้นทางหางดง-สะเมิง ตามเส้นทางสายหางดง-สะเมิง-แม่ริม
 • อำเภอสันกำแพง – วัดบวกครกหลวง, บ้านจ๊างนัก, วัดป่าตึง, บ่อน้ำพุร้อน
 • อำเภอสันป่าตอง – เวียงท่ากาน
 • อำเภอหางดง – บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง ( บ้านร้อยอันพันอย่าง ), อุทยานแห่งชาติออบขาน, หน้าผาออบขาน, ออบไฮ, ผาตูบ, ถ้ำตั๊กแตน, ถ้ำน้ำซุ้มและถ้ำห้วยหก, น้ำตกแม่เตียน, น้ำตกแม่สะป๊อก, น้ำตกขุนวิน, ผาอกม้า, ห้วยหญ้าไซ, ห้วยโป่ง, ลำน้ำแม่วาง, เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สะเมิง-แม่วิน, เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แม่วาง-อินทนนท์, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
 • อำเภอฮอด – ทะเลสาบดอยเต่า, สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว, อุทยานแห่งชาติออบหลวง, น้ำตกแม่เตี๊ยะ, บ่อน้ำร้อนเทพพนม, ดินแดนมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์, ดอยผาช้าง, น้ำตกแม่บัวคำ, น้ำตกแม่จอน, ถ้ำตอง, ถ้ำตุ๊ปู่, ลำน้ำแม่แจ่ม, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
 • อำเภอเชียงดาว – โครงการหลวงห้วยลึก, อุทยานแห่งชาติเชียงดาว, ถ้ำเชียงดาว, ดอยเชียงดาว, สถานีวิจัยเกษตรที่สูง ป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว, ป่าเกี๊ยะหรือแม่ตะมาน, ถ้ำลม, ถ้ำผาชัน, ถ้ำดอยกลางเมือง, จุดชุมวิวยอดดอยอุทยานแห่งชาติเชียงดาว, จุดชุมวิวยอดดอยถ้วย, ขุนน้ำรู, น้ำตกทุ่งแก้ว, ถ้ำตับเตา, บ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง, น้ำตกศรีสังวาลย์, น้ำตกปางตอง, ถ้ำแกลบ, ดอยผาแดง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
 • อำเภอเมือง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ, วัดสวนดอก, วัดอุโมงค์, สวนรุกขชาติห้วยแก้ว, สวนสัตว์เชียงใหม่, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร,อุทยานดอยสุเทพ-ปุย, พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์, น้ำตกหมอกฟ้า, ขุนขาน, น้ำตกแม่สา, อุทยานแห่งชาติแม่โถ, วัดพระธาตุดอยคำ, ศาลาธนารักษ์, วัดเจ็ดยอด, เวียงกุมกาม, วัดเจดีย์เหลี่ยม, วัดช่างฆ้อง, วัดป่าเป้า, วัดแสนฝาง, วัดบุพพาราม, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพันเตา, คุ้มเจ้าบุรีรัตน์, วัดเชียงมั่น, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดอุปคุต, วัดกู่เต้า, วัดปราสาท, วัดพวกหงษ์, ชุมชนวัดเกตุ, ล่องแก่งลำน้ำแม่แจ่ม, กิจกรรมท่องเที่ยว เส้นทางสายบ้านแม่ปิงน้อย-สบแม่ตูม-สบห้วยกองแป, เส้นทางสายบ้านแม่ขาน-สบแม่ตูม-สบห้วยกองแป, จุดชมทิวทัศน์ดอยแม่โถ, น้ำตกแม่แอบ, อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย, สันกู่, จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง กม.24-25, ถ้ำหลวงแม่สาบ, น้ำตกห้วยตาด, น้ำตกห้วยแม่นาเปอะ, จุดชมทิวทัศน์ป่าแม่แจ่ม กม.36-55, ผาสามหน้า, น้ำตกมณฑาธาร, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
 • อำเภอเวียงแหง – พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์, พระบรมธาตุแสนไห, วัดฟ้าเวียงอินทร์, บ้านเปียงหลวง
 • อำเภอแม่วาง – กิ่วเสือเต้น, น้ำตกแม่วาง, น้ำตกแม่ป๋วย, น้ำตกโป่งสมิต, น้ำตกปลาดุกแดง, น้ำตกโป่งน้อย, น้ำตกผาหม่น, น้ำตกขุนป๊วย, น้ำตกเมืองอาง, อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ, ล่องแพแม่แจ่ม, เส้นทางชมทัศนียภาพสายแม่แจ่ม, ผาช่อ, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง, อุทยานแห่งชาติแม่วาง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
 • อำเภอแม่ออน – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
 • อำเภอแม่อาย – ดอยปู่หมื่น, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
 • อำเภอแม่แจ่ม – วัดป่าแดด, วัดพุทธเอ้น, วัดกองกาน, วัดยางหลวง, วัดกองแขก, สวนป่าแม่แจ่ม, หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
 • อำเภอแม่แตง – โป่งน้ำร้อนโป่งเดือด, ห้วยน้ำดัง, อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, ป่าสนบ้านวัดจันทร์, โป่งเดือดป่าแป๋, เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล, น้ำตกม่อนหินไหล, อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล, น้ำพุเจ็ดสี, น้ำตกบังตอง, น้ำตกห้วยนางแล, น้ำตกป่าพลู, ถ้ำหนองผา, ดอยจอมหด, จุดชมวิวดอยกิ่วลม, จุดชมวิวดอยช้าง, น้ำตกห้วยน้ำดัง, น้ำตกแม่เย็น, ล่องแพลำน้ำแม่แตง, พระตำหนักเอื้องเงิน, ห้วยน้ำรูและดอยสามหมื่น, น้ำตกแม่ปิง, ลำน้ำแม่ปาย, น้ำตกแม่หาด, น้ำตกแม่ลิด, น้ำตกบัวตอง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด
 • อำเภอไชยปราการ – ดอยเวียงผา, วัดถ้ำตับเต่า, น้ำตกดอยเวียงผา, น้ำตกแม่ฝางหลวง, จุดชมวิวดอยเวียงผา, น้ำตกป่าซ้อ, น้ำตกห้วยหก, อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share