เชียงราย

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทยในเชิงภูมิศาสตร์ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและประเทศลาว ทางตอนเหนือและตะวันออก, จังหวัดพะเยา และ จังหวัดลำปาง ทางทิศใต้ และจังหวัดเชียงใหม่ ทางทิศตะวันตก จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของชาวไทยวน ปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคก่อตั้ง หิรัญนครเงินยางเชียงแสน และ อาณาจักรล้านนา เช่น เมืองเงินยาง เมืองเชียงแสน และ เมืองเชียงราย ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ มีแม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสายสำคัญ ทำเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศพม่า และประเทศลาว หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตและขนส่งฝิ่นที่สำคัญของโลก ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย

แนะนำที่เที่ยว

 • ดอยผาตั้ง ชุมชนชาวจีนฮ่อและชาวเขาบนดอยสูงและเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม..
 • ดอยแม่สลอง ที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคีรี ชุมชนชาวจีนฮ่อที่ยึดอาชีพทำไร่ชา มีร้านชิมชาและจำหน่ายชาหลายสิบร้าน ในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ เส้นทางเข้าหมู่บ้านจะงดงามด้วยดอกสีชมพูของต้นพญาเสือโคร่ง
 • ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทยพม่าเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้านานาชนิด โดยเฉพาะอัญมณีและสินค้าจากจีน
 • ทะเลสาบเชียงแสน บึงน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยทิวเขา ในช่วงฤดูหนาวจะมีฝูงนกเป็ดน้ำบินอพยพมาอาศัยเป็นจำนวนมาก
 • น้ำตกขุนกรณ์ น้ำตกที่สูงที่สุดของจังหวัดเชียงราย สายน้ำไหลเป้นสายยาวถึง 70 เมตร.
 • น้ำตกปูแกง น้ำตกหินปูนเก้าชั้นมีน้ำใสมาก สายน้ำไหลผ่านโขดหินสวยงามแปลกตา
 • หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร หมู่บ้านกระเหรี่ยงริมแม่น้ำกก เป็นจุดขี่ช้างเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ
 • พระตำหนักดอยตุง ( 7.30-17.30 ) มีหอพระราชประวัติ เพื่อเิทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และมีสวนแม่ฟ้าหลวงปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวยงามตลอดปี
 • ภูชี้ฟ้า หน้าผาชายแดนไทยลาวในฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกปกคลุม เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก
 • เมืองโบราณเชียงแสน โบราณสถานในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18-21 อาทิ วัดป่าสัก วัดพระเจ้าล้านทอง วัดเจดีย์หลวง มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน
 • วัดร่องขุ่น ( 8.00-18.00 ) มีโบสถ์สีขาวโดดเด่น ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพระพุทธเจ้าปางต่างๆ…
 • วัดพระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน เป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองมียอดเจดีย์เป็นแบบลังกาหุ้มแผ่นทอง บริเวณพระธาตุยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงอีกด้วย
 • สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ( 7.00-17.00 ) เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้ป่าหายาก เช่น กล้วยไม้ดิน นางพญาเสือโคร่ง กุหลาบพันปี
 • สามเหลี่ยมทองคำ เป็นจุดที่แม่น้ำรวกไหลผ่านกับแม่น้ำโขงบริเวณรอยต่อของประเทศไทย พม่า และลาว นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงสามประเทศ หรือขึ้นไปชมทิวทัศน์ที่วัดพระธาตุภูเข้า
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share