อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี เดิมสะกดว่า อุไทยธานี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร คำขวัญประจำจังหวัด อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

แนะนำที่เที่ยว

  • เขาพระยาพายเรือ มองจากระยะไกลดูคล้ายเรือสำเภา มีถ้ำเล็ก ๆ มีหินงอกหินย้อยและเชื่อมต่อกัน ได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำสีชมพู ถ้ำท้องพระโรง และถ้ำพุทธสถาน
  • เขาสะแกกรัง ภูเขากลางเมือง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองในมณฑป และพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขา เชิงเขาเป็นที่ตั้งวัดสังกัสรัตนคีรี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผืนป่ามรดกโลกที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่า บริเวณสำนักงานเขตฯ เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร วีรบุรุษแห่งพงไพร และมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง และเส้นทางบ้านของเสือ
  • น้ำตกไซเบอร์ น้ำตกหลายชั้นไหลลดหลั่นลงมาสู่แอ่งน้ำใหญ่ น้ำตกชั้นล่างไหลตกลงมาจากผาสูงอย่างสวยงาม
  • น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง น้ำพุร้อนขนาดเล็กที่ผุดขึ้นมาจากผิวดินที่ผ่านช่องเขา ก่อนไหลมารวมกันเป็นธารน้ำเล็ก ๆ มีสถานที่อาบน้ำแร่และจุดชมทิวทัศน์
  • แม่น้ำสะแกกรัง สองฝั่งแม่น้ำมีเรือนแพเรียงรายอย่างสงบเงียบ ชาวบ้านยึดอาชีพเลี้ยงปลาแรดในกระชัง และทำประมง มีเรือบริการล่องชมลำน้ำรอบเกาะเทโพ
  • วัดท่าซุง เคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ มีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีมหาวิหาร 100 ม. ซึ่งมีเสานับร้อยต้น และปราสาททองดำ
  • วัดธรรมโฆษก จิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจัดว่ามีฝีมืองดงามมาก
  • วัดอุโปสถาราม วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำสะแกกรัง ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมน่าชม เช่น มณฑปแปดเหลี่ยม หอสวดมนต์ แพโบสถ์น้ำ และจิตกรรมฝาผนัง
  • หุบป่าตาด เป็นหลุมยุบในภูเขาหินปูน ที่มีการเจาะโพรงถ้ำเข้าไป ภายในหุบพบต้นตาด พันธุ์ไม้โบราณวงศ์ปาล์มขึ้นหนาแน่น จนบรรยากาศคล้ายป่ายุคดึกดำบรรพ์
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share