พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ชื่อของจังหวัด มาจากคำว่า พิษณุ หมายถึง “พระวิษณุ” เทพตามความเชื่อของชาวฮินดู รวมกับคำว่า โลก ทำให้มีความหมายเป็น “โลกแห่งพระวิษณุ” ในสมัยที่ยังปกครองด้วยระบบมณฑลเทศาภิบาล ชื่อของจังหวัดนั้นสะกดว่า พิศณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศ มีพื้นที่รวม 10,815.854 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 9 อำเภอ มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเขตเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด

แนะนำที่เที่ยว

 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ เป็นแหล่งที่พบปูสองแควที่มีสีสวย และยังมีซากต้นไม้กลายเป็นหิน
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล เทือกเขาหินปูนที่มีถ้ำหลายแห่ง และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติชมเพิงผาฝ่ามือแดง
 • ถ้ำเดือนถ้ำดาว เวลาเปิดปิด (06.00-18.00 น.) ถ้ำน้ำลอดที่มีน้ำไหลตลอดความยาว 1.8 กม. ภายใต้มีหินงอกหินย้อยสวยงาม
 • ถ้ำวังแดง เวลาเปิดปิด (08.00-16.00 น.) ตัวถ้ำยาวถึง 13 กม. และมีธารน้ำไหลผ่าน เป็นแหล่งอาศัยของปลาถ้ำ
 • น้ำตกแก่งโสภา น้ำตกใหญ่กลางลำน้ำเข็กอีกแห่ง สายน้ำไหลผ่านหน้าผาหินลดหลั่นลงมาสามชั้นอย่างงดงาม
 • ล่องแก่งลำน้ำเข็ก เส้นทางล่องแก่งที่เร้าใจมาก มีตั้งแต่แก่งธรรมดาจนถึงระดับยาก โดยเส้นทางน้ำตกปอย แก่งกุลาเหมาะสำหรับมือใหม่ และเส้นทางบ้านทรัพย์ไพรวัลย์-น้ำตกแก่งซองสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ แต่ไม่อันตราย
 • วัดจุฬามณี มีปรางค์ศิลาแลงสร้างเชื่อมกับวิหาร เป็นรูปแบบศิลปกรรมของขอมในสมัยลพบุรี
 • วนอุทยานเขาพนมทอง มีทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาที่มีจุดชมทิวทัศน์อยู่บริเวณลานหินกว้าง เชิงเขามีอ่างเก็บน้ำใหญ่
 • อช. แก่งเจ็ดแคว ช่วงหนึ่งของลำน้ำแควน้อยที่ไหลแยกเป็นเจ็ดสาย เกิดเกาะแก่งกลางลำน้ำท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของผืนป่า ก่อนไปรวมกันอีกครั้ง แล้วไหลตกเป็นน้ำตกแก่งเจ็ดแคว
 • ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สลับกับป่าสน จะมีสีเขียวสดใสในหน้าฝน และสีเหลืองทองเมื่อถึงฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวยังพบไม้ดอกนานาชนิดบานเต็มทุ่ง เหมาะสำหรับกิจกรรมขี่จักรยานท่องเที่ยวไปตามทุ่ง
 • อช.น้ำตกชาติตระการ มีน้ำตกใหญ่เจ็ดชั้น แต่ละชั้นสููููููง 15-20 ม. กระแสน้ำไหลแรงตลอดปี นอกจากนี้ยังค้นพบ รอยตีนสัตว์กีบก่อนประวัติศาสตร์ และภาพจำหลักของมนุษย์โบราณ
 • อช. ภูหินร่องกล้า ผืนป่าอนุรักษ์ที่เคยเป็นฐานที่มั่นของ ผกค. ในอดีต จึงเหลือหลักฐานสิ่งปลูกสร้างบอกเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ ท่าวกลางสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น ลานหินปุ่ม ลานหินแตก น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร น้ำตกหมันแดง .และทุ่งดอกไม้บนลานหิน

ที่เที่ยวในตัวเมือง

 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.30 น.) พิพิธภัณฑ์ของเอกชนที่ตั้งขึ้นโดยจ่าทวี บูรณเขตต์ เพื่อการศึกษาอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ภายในพื้นที่ 2 ไร่มีอาคารจัดแสดงข้อมูลและภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ สิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวพิษณุโลกและชาวลาวโซ่งซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ในจังหวัดพร้อมกับจำลองมุมต่าง ๆ ของบ้านชนบทในอดีต
 • วัดเจดีย์ยอดทอง วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัยที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในเมืองพิษณุโลก
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลาเปิดปิด (07.00-18.00 น.) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสำริดที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก พระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ในวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา และมีระเบียงเชื่อมต่อกับวิหารพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา โดยมีประตูฝังมุกขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบานประตูที่งดงามและเก่า แก่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิษณุโลก และพระอัฏฐารสเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง
 • วัดราชบูรณะ วัดสมัยสุโขทัยที่มีเจดีย์สีขาวแบบลังกาคล้ายระฆังคว่ำสูงเด่นอยู่ริมแม่น้ำ น่าน และมีโบสถ์ที่มีเอกลักษณ์สวยงามจากชายคารูปนาคสามเศียร
 • สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะริมแม่น้ำน่านที่มีบรรยากาศร่มรื่น และมองเห็นเรือนแพริมน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกได้
 • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ใน รร. พิษณุโลกพิทยาคม เป็นศาลาทรงไทยตรีมุข
 • หอศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร เวลาเปิดปิด (09.00 – 17.00 น.) สถานที่รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ และผลงานของศิลปินระดับชาติ


No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share