จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มตอนกลาง และสูงขึ้นทางทิศตะวันออกและตะวันตก มีแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลผ่านจากเหนือจรดใต้ การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นภาคการผลิตหลัก รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรม การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ผลผลิตสำคัญได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียว และการประมง

แนะนำที่เที่ยว

  • ถ้ำชาละวัน โพรงถ้ำที่เล่าขานกันมาว่าเป็นถ้ำจระเข้ตามวรรณคดีเรื่องไกรทอง ปัจจุบันดินพังถลายทับถมจนตื้นเขิน ทางจังหวัดจึงสร้างรูปปั้นชาละวันและไกรทองไว้ที่ปากถ้ำ
  • บึงสีไฟ บึงขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ มีเนื้อที่ 12,000 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ริมบึงมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ และรูปปั้นพญาชาละวัน
  • พระพุทธเกตุมงคล อยู่ที่วัดเทวประสาท เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ สูง 30 ม. มีพุทธลักษณะงดงามได้สัดส่วน
  • วัดเขารูปช้าง โบราณสถานสำคัญเป็นเจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนเขาที่มีหินสีขาวซ้อนกันลักษณะคล้ายช้าง มองเห็นเด่นแต่ไกล และมีมณฑปจัตุรมุขประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ฝาผนังมณฑปมีภาพเขียนเรื่องไตรภูมิพระร่วง
  • วัดท่าหลวง เวลาเปิดปิด (09.00-16.00 น.) วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนที่งดงามมาก ต้นเดือน ก.ย. ของทุกปี ด้านหน้าวัดจะมีการจัดงานแข่งเรือประเพณี
  • วัดนครชุม วัดเก่าแก่สมัยสุโขทัยอายุราว 800 ปี มีโบสถ์โบราณ ฐานล่างก่ออิฐ เครื่องบนเป็นไม้ที่มีสลักไม้แทนตะปู ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร
  • วัดโพธิ์ประทับช้าง วัดเก่าแก่ที่มีวิหารสูงใหญ่ศิลปะอยุธยาที่อ่อนช้อยสวยงาม สร้างในสมัยพระเจ้าเสือ ด้านหน้าวัดมีต้นตะเคียนใหญ่ขนาดเจ็ดคนโอบ อายุกว่า 200 ปี
  • วัดมหาธาตุ โบราณสถานก่อด้วยอิฐ อยู่กลางเมืองพิจิตรเก่า ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ วิหารเก้าห้อง และโบสถ์ที่มีใบเสมาสองชั้น
  • วัดหิรัญญาราม เวลาเปิดปิด (08.00-17.00 น.) หรือวัดบางคลาน. มีพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ชื่อดัง นอกจากนี้ทางวัดยังได้รวบรวมวัตถุโบราณไว้มากมาย
  • อุทยานเมืองเก่าพิจิตร เป็นที่ตั้งเมืองพิจิตรเก่าสมัยเกือบพันปีก่อน ประกอบด้วยซากโบราณสถานและสวนรุกขชาติที่มีพรรณไม้ร่มรื่น
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share