นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำสายหลักของภาคกลาง นั่นคือ แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเกิดจากการไหลบรรจบของแม่น้ำสองสายจากภาคเหนือ ได้แก่ แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน ด้วยเหตุนี้ นอกจากนี้ยังมีภูเขาขนาดย่อมกระจัดกระจายในอำเภอต่าง ๆ และเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับหลายจังหวัด ได้แก่ ด้านเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ทางตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี ด้านใต้ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี, ชัยนาท และอุทัยธานี ส่วนด้านตะวันตกติดกับจังหวัดตาก

แนะนำที่เที่ยว

 • เขาถ้ำพระ ถ้ำบนเขาที่มีหินงอกหินย้อย และพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนิยมขึ้นไปนมัสการ มีบันไดจากเชิงเขาขึ้งถึงปากถ้ำและยอดเขา ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ของ อ.โกรกพระ
 • เขาหน่อ–เขาแก้ว ภูเขาหินปูนลูกใหญ่ เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาหน่อที่มีบันไดขึ้นสู่ถ้ำบนยอดเขาและมีลิงจำนวนมาก ใกล้พลบค่ำฝูงค้างคาวจำนวนมหาศาลจะบินออกจากถ้ำเป็นสายสีดำนานนับชั่วโมง
 • ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นจุดที่แม่น้ำปิงบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ตำบลปากน้ำโพจนเกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านหน้าเขื่อนในตัวเมืองจะมองเห็นสีสันที่แตกต่างของสายน้ำทั้งสอง และเช่าเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำได้
 • ถ้ำบ่อยา อยู่บริเวณวัดเทพนิมิตทรงธรรม เป็นถ้ำหินปูนคูหากว้าง ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หินงอกหินย้อย และบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นย่อยาศักดิ์สิทธิ์
 • บึงบอระเพ็ด บึงน้ำจืดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 132,737 ไร่ เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดและแหล่งดูนกน้ำที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะมีนกเป็ดน้ำบินอพยพมาจำนวนมาก เหมาะสำหรับพักผ่อนริมบึงและนั่งเรือชมความงามของทุ่งดอกบัวสายสีชมพู
 • เมืองโบราณโคกไม้เดน เมืองโบราณสมัยสุโขทัย ตัวเมืองมีแนวกำแพงเป็นรูปหอยสังข์ และขุดพบวัตถุโบราณรูปปั้นช้างพญาฉัททันต์ อายุกว่า 1,000 ปี
 • เมืองโบราณจันแสน (08.00 – 17.00 น.) เมืองโบราณยุคทวารวดีที่มีร่องรอยของคูเมืองรูปสี่เหลี่ยม และขุดพบวัตถุโบราณมากมาย ทั้งที่ทำด้วยหิน ดินเผา และโลหะ
 • วัดเกรียงไกรกลาง วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำน่าน มีวิหารอายุนับร้อยปี ภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธชาดก
 • วัดคีรีวงศ์ บนเขาดาวดึงส์ในวัดเป็นที่ตั้งของพระจุฬามณีเจดีย์ที่สวยงาม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของประเทศไทยไว้ถึงสี่องค์ และเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองได้รอบทิศ
 • วัดนครสวรรค์ ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อศรีสวรรค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครสวรรค์เคารพบูชา
 • วัดจอมคีรีนาคพรต ตั้งอยู่บนยอดเขาบวชนาค ตำนานว่าสร้างโดยกองทัพพม่าเมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ภายในวัดมีพระพุทธบาทจำลองและโบสถ์เทวดาสร้าง
 • วัดวรนาถบรรพต วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเขากลางเมือง เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทองที่ชาวนครสวรรค์นับถือ มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัย
 • วัดศรีสวรรค์สังฆาราม วัดเก่าแก่ของเมืองปากน้ำโพ เป็นสถานที่กระทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และได้สร้างพระเจดีย์กาญจนาภิเษกขึ้น
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share