กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี นอกจากนี้เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาวชิรปราการ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชร

แนะนำที่เที่ยว

  • กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ป้อมปราการศิลาแลงสำหรับป้องกันข้าศึกของเมืองโบราณนครชุม อยู๋ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ภายในกำแพงป้อมมีร่องรอยของโบราณสถานหลายแห่ง
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร เวลาเปิดปิด (09.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์-อังคาร) สถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบในเมืองกำแพงเพชร เช่น เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นที่ใช้ประดับฐานเจดีย์ โดยมีพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ใกล้กัน
  • วัดพระแก้ว พระอารามหลวงขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประกอบด้วยเจดีย์ประธานมีสิงห์ล้อม เจดีย์ที่ฐานมีช้างรอบ วิหาร มณฑปโบสถ์ และเจดีย์ราย ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง
  • วัดพระธาตุ วัดใหญ่รองจากวัดพระแก้ว. มีเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเป็นประธาน ล้อมรอบด้วยระเบียงคดเชื่อมต่อกับวิหาร
  • วัดสว่างอารมณ์ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออุโมงค์พระพุทธรูปแบบเชียงแสนที่มีพุทธลักษณะงดงาม
  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เวลาเปิดปิด (08.00-17.00 น.) กลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ในเขตอรัญญิกของเมืองมรดกโลกที่มีรูปแบบศิลปะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยาโดยมีโบราณสถานน่าสนใจ ได้แก่ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถหรือวัดพระยืน วัดสิงห์ วัดช้างรอบ
  • อช. คลองลาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของ จ. กำแพงเพชร เพราะมีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกคลองลานอยู่บริเวณเดียวกับที่ทำการเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงกว่า 100 ม. ไหลตกลงสู่แอ่งน้ำใหญ่เบื้องล่่างที่เหมาะแก่การเล่นน้ำและมีน้ำตลอดปี น้ำตกคลองน้ำไหล และน้ำตกเพชรจะขอ
  • อช. คลองวังเจ้า ผืนป่าที่อยู่ต่อเนื่องกับ จ. ตาก มีน้ำตกคลองวังเจ้าและน้ำตกคลองสมอกล้วยอยู่ใกล้ที่ทำการ น้ำตกคลองวังเจ้าเป็นน้ำตกใหญ่สูง 40 ม. และเป็นจุดชมทิวทัศน์ของผืนป่าสมบูรณ์
  • อช. แม่วงก์ ส่วนหนึ่งของป่าตะวันตก มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่ตามเส้นทางความมั่นคง เริ่มจากแก่งผาคอยนางที่อยู่ใกล้ที่ทำการ จุดชมทิวทัศน์ กม. 81 มองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน และสุดทางที่ช่องเย็น. จุดพักแรมที่มีอากาศเย็นสบายและเป็นแหล่งดูนกที่ดีมากอีกแห่งหนึ่ง อช. แม่วงก์ยังมีน้ำตกขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกนางนวล น้ำตกแม่เรวา น้ำตกแม่กระสา แต่ต้องเดินเข้าไปพักแรมกลางป่าหลายวัน
  • หอไตรวัดคูยาง หอไตรเก่าแก่ของวัดคูยาง เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share