อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย มีประชากรถึง 1,869,633 ล้านคน ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย สามารถชมปรากฏการณ์ตะวันอ้อมโขงในช่วงฤดูหนาวช่วงก่อนสิ้นปีและปีใหม่ และยังมีภาษาถิ่นวัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเด่น คือประเพณีแห่เทียนพรรษาทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผาแต้ม ผาชนะได สามพันโบก เสาเฉลียง น้ำตกแสงจันทร์ และ ความงามตามธรรมชาติของแม่น้ำโขง

แนะนำที่เที่ยว

 • แก่งสะพือ แก่งหินกว้างใหญ่กลางแม่น้ำมูล อยู่ในตัวเมืองพิบูลมังสาหาร ในหน้าแล้งจะมีโขดหินแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง ดูคล้ายน้ำตกขนาดเล็ก เหมาะแก่การเล่นน้ำ
 • ช่องเม็ก เวลาเปิดปิด (08.00 – 18.00 น.) จุดผ่านแดนถาวรไทย – ลาว ที่เป็นประตูเปิดสู่เมืองจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวมีตลาดการค้าชายแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องใช้ อาหารแห้ง สมุนไพร
 • น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกใหญ่ในพื้นที่ อช.ผาแต้ม สายน้ำสองสายไหลมาบรรจบและตกลงมาสูงประมาณ 30 ม. ดูคล้ายสายสร้อย ในช่วงปลายฝนต้นหนาว บริเวณลานหินเหนือน้ำตกจะงดงามด้วยทุ่งดอกไม้กว้าง บริเวณใกล้เคียงกันยังมีน้ำตกอีกสองแห่งคือ น้ำตกทุ่งนาเมืองและน้ำตกแสงจันทร์ หรือน้ำตกลงรู
 • ป่าดงนาทาม มีเส้นทางเดินชมความงามของธรรมชาติผ่านไปตามป่าเต็งรัง พลาญหินที่เต็มไปด้วยเสาเฉลียงและแท่งหินรูปทรงแปลกตา ช่วงปลายฝนต้นหนาวจะงดงามด้วยทุ่งดอกไม้บนลานหิน จนไปถึงผาชนะไดที่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกของประเทศไทย
 • วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ วัดเก่าแก่ที่มีธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบกอายุเกือบ 100 ปี เป็นศิลปกรรมญวน รวมทั้งภาพจิตรกรรมอันวิจิตรในศาลาการเปรียญ
 • วัดหนองบัว เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ โดยจำลองแบบเจดีย์พุทธคยาของอินเดีย
 • หาดคูเดื่อ หาดทรายริมแม่น้ำมูลที่ปรากฏขึ้นในช่วงหน้าแล้ง เป็นที่พักผ่อน เล่นน้ำ และกินอาหารบนแพริมน้ำ
 • แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง แหล่งโบราณคดีสำคัญของเมืองอุบลฯ มีหลุมขุดค้นที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง แสดงเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องมือเครื่องใช้
 • อช.แก่งตะนะ อยู่ติดกับเขื่อนปากมูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติงดงามและหลากหลาย โดยเฉพาะแก่งตะนะเป็นโขดหินใหญ่กลางแม่น้ำมูล ในหน้าแล้งจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยังมีแก่งคันเหว่ ดอนตะนะ ถ้ำพระ น้ำตกรากไทร และจุดชมทิวทัศน์ที่ลานผาผึ้ง
 • อช.ผาแต้ม มีภาพเขียนสีบนผาแต้มฝีมือของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทยอายุราว 3,000 – 4,000 ปี ทั้งภาพคนทำนา สัตว์ ปลา และเครื่องมือจับปลา นอกจากนี้ยังมีแผ่นหินกว้างวางทับซ้อนบนแท่งหินตั้งรูปร่างคล้ายดอกเห็ด เรียกว่าเสาเฉลี่ยง
 • น้ำตกแก่งลำดวน มีลักษณะคล้ายแก่งหินขวางลำโดมใหญ่ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลหลากลดหลั่นไปตามแก่งหินอย่างสวยงาม และมีแอ่งน้ำกว้างให้เล่นน้ำได้
 • ปราสาทบ้านเบญ ปราสาทหินที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดใน จ. อุบลราชธานี สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ประกอบด้วยปรางค์อิฐสามองค์บนฐานศิลาแลง ล้อมรอบด้วยแนวกำแพงศิลาแลง
 • ภูหินด่าง พลาญหินบริเวณหน้าผาที่มีความสูงราว 450 ม. เป็นจุดชมทิวทัศน์ มองเห็นทะเลหมอกลอยปกคลุมผืนป่าในประเทศลาวได้ชัดเจน บริเวณภูหินด่างมีลานหินปุ่มและลานหินแตกลักษณะเดียวกับที่ อช. ภูหินร่องกล้า จ. พิษณุโลก
 • วัดหนองป่าพง เวลาเปิดปิด (14.00 – 18.00 น.) ต้นแบบของวัดป่าที่สร้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในพื้นที่ร่มรื่นราว 300 ไร่ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม มีพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถรเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ชา พระสายวิปัสสนา ผู้จัดตั้งสำนักวัดป่าขึ้นที่วัดแห่งนี้
 • สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น และเส้นทางเดินป่าทางไกลไปชมแหล่งโบราณคดีเก่าแก่บริเวณภูอ่าง
 • อช.ภูจอง–นายอย ผืนป่าบนเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย–ลาว เป็นต้นน้ำของลำโดมใหญ่และลำโดมน้อยซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล และยังเป็นต้นน้ำลำธารสายเล็ก ๆ ที่ไหลมารวมกันเป็นน้ำตกห้วยหลวง น้ำตกใหญ่กลางป่าทึบที่สายน้ำไหลผ่านพลาญหินใหญ่ตกจากผาสูงราว 50 ม. ลงสู่แอ่งน้ำกว้างบริเวณใกล้เคียงกันมีพลาญป่าชาดเป็นกลุ่มหินทรายขนาดใหญ่จำนวนมากกระจายอยู่บนลานหินกว้าง ที่มีดอกกระเจียวบานเต็มทุ่งในฤดูฝน และละลานตาไปด้วยทุ่งดอกไม้หลากสีสันในฤดูหนาว
 • น้ำตกแก่งลำดวน นอกจากน้ำตกที่สวยงามแล้ว ยังมีปรากฏการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ของกุ้งเดินขบวน ในช่วงเดินกันยายนของทุกๆปี
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share