อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แต่เดิม พื้นที่เมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือบ้านเดื่อหมากแข้ง ซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง เมืองอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองศูนย์บัญชาการการปกครองของมณฑลอุดรอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งทรงเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการแทนพระองค์ปกครอง มณฑลอุดร ในสมัยที่มีการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองอุดรธานีเกิดจากรวมกันของหัวเมืองฝ่ายเหนือในพื้นที่มณฑลอุดร (มณฑลลาวพวน) คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง มีอาณาเขตปกครองกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ จังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่)

แนะนำที่เที่ยว

 • พระพุทธบาทบัวบาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองเก่าแก่ และขุดพบใบเสมาหินทราย จำหลักเป็นรูปบุคคลและลวดลายต่างๆ ศิลปะทวารวดีผสมลพบุรี
 • ภูฝอยลม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติมีสิ่งน่าสนใจ เช่น สวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษามหาราชินีอุทยานโลกล้านปีที่มีหุ่นจำลองไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑ์ซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
 • วนอุทยานนายูงน้ำโสม มีน้ำตกยูงทองอยู่บนสันเขาเป็นน้ำตกเล็กๆ สามชั้น สายน้ำไหลผ่านโขดหินลดหลั่นลงมาอย่างสวยงาม ท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี
 • วนอุทยานน้ำตกธารงาม พื้นที่ป่าเทือกเขาภูพาน มีลานหินกว้างอยู่ตรงเชิงผาเป็นจุดชมทิวทัศน์สวยงาม และมีน้ำตกธารงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่น
 • วนอุทยานวังสามหมอ ผืนป่าโปร่งบนเขาที่มีลำห้วยใหญ่ไหลผ่าน เกิดเป็นวังน้ำและแก่งหินเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ บางช่วงเป็นน้ำตกเล็กๆ
 • วัดป่าบ้านตาด สถานที่จำพรรษาของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน พระวิปัสสนาที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาอย่างสูง ภายในวัดร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่
 • วัดป่าภูก้อน พุทธอุทยานที่มีพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์เจดีย์ ถือเป็นสถานที่ร่มรื่นและสงบเงียบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
 • หนองประจักษ์ หนองน้ำใหญ่กลางเมือง มีสะพานเชื่อมเกาะกลางน้ำที่ทำเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อน
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จาการขุดค้นของกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2517 พบโบราณวัตถุต่างๆ มีอายุประมาณ 4,000-7,500 ปี จึงได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง โดยเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดแห่งแรกในประเทศไทย จัดแสดงขั้นตอนการขุดอยู่ในหลุมขุดค้นที่มีโบราณวัตถุตามแบบจริง
 • อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ 2 หมื่นไร่ กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและประมง มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนและล่องเรือ
 • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท แหล่งธรรมชาติเชิงเขาภูพานที่เกิดจากการกัดกร่อนของหินทราย จนเป็นถ้ำและเพิงหินรูปทรงแปลกตา เช่น ถ้ำลายมือ ถ้ำคน ถ้ำวัว ซึ่งมีภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่ด้วย และบริเวณลานหินโนนสาวเอ้ที่เต็มไปด้วยเพิงหินต่างๆ เป็นที่มาของจินตนาการตามตำนานพื้นบ้านเรื่องนางอุษา-ท้าวบารส มีท้งคอกม้าท้าวบารส หอนางอุษา บ่อน้ำนางอุษา บริเวณใกล้เคียงกันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทบัวบก ซึ้งเป็นเจดีย์ที่สร้างครอบรอยพระพุทธบาทไว้
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share