อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถาน และโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากรค้นพบและสันนิษฐานไว้ตามหลักฐานทางโบราณคดี (ใบเสมาอายุราว 1,000 ปี) และได้ตั้งเป็นเมืองมานานหลายร้อยปี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พร้อมกับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยอำเภออำนาจเจริญ (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน อำเภอเสนางคนิคม และกิ่งอำเภอลืออำนาจ (ปัจจุบันคืออำเภอลืออำนาจ) คำว่าอำนาจเจริญเป็นคำยืมจากภาษาเขมร มีความหมายตามตัว คือ อำนาจเจริญ เมืองที่มีสมญานามว่า เมืองข้าวหอมโอชา ถิ่นเสมาพันปี

แนะนำที่เที่ยว

  • แก่งหินขันและแก่งต่างหล่าง แก่งหินกลางแม่น้ำโขงที่จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาในช่วงฤดูแล้ง เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นเกาะแก่งกลางแม่น้ำได้ชัดเจน และชาวบ้านมักออกไปหาปลาที่มีอย่างชุกชุม ทิวทัศน์ฝั่งโขง อยู่ที่หน้าที่ว่าการ อ.ชาุนุมาน มีทางเดินเลียบไปตามริมฝั่งน้ำเป็นทางยาว เหมาะแก่การเดินชมทัศนียภาพอันงดงามของสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงโดยเฉพาะในยามเย็น
  • พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานพระมงคลมิ่งเมือง พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง 11 ม. สูง 20 ม. มองเห็นโดดเด่นแต่ไกลรอบบริเวณร่มรื่นด้วยแมกไม้ เหมาะแก่การพักผ่อน ฝั่งตรงข้ามพุทธอุทยานเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
  • วนอุทยานดอนเจ้าปู่ ป่าผืนเล็กๆ บนที่ดอนในพื้นที่ 200 ไร่ที่ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ซึ่งชาวบ้านรักษาเอาไว้เป็นดอนปู่ตา และมีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก
  • วัดไชยาติการาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดเก่าแก่ปางมารวิชัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 23-24 จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์
  • วัดถ้ำแสงเพชร วัดป่าสถานที่ปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่ชาแห่งวัดหนองป่าพง บริเวณวัดกว้างขวางร่มรื่นด้วยธรรมชาติ และมีเจดีย์ที่ประดิษฐานอัฐิและหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ชา นอกจากนี้ยังมีถ้ำแสงเพชรเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีพระพุทธรูปอยู่ภายใน
  • วัดพระเหลาเทพนิมิตร มีโบสถ์หลังใหญ่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา ภายในประดิษฐานพระเหลาเทพนิมิตร พระพุทธรูปปางมารวิชัยคู่บ้านคู่เมือง มีอายุเก่าแก่เกือบ 300 ปี กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศิลป์งดงามที่สุดในภาคอีสาน เมื่อยืนอยู่ด้านหน้าโบสถ์จะมองเห็นพระพักตร์พระเหลาเทพนิมิตรลอยเด่นยิ้มรับอยู่ในกรอบของโบสถ์งามยิ่งนัก
  • วัดโพธิ์ศิลา บริเวณลานดินภายในวัดมีใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ปักอยู่จำนวนมาก ใบเสมาเหล่านี้มีอายุกว่า 1,000 ปี ลักษณะคล้ายใบหอก สลักลวดลายศิลปะขอมในสมัยทวารวดีอย่างสวยงาม ใบเสมาบางใบยังสมบูรณ์ไม่แตกหัก
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share