หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3,859.062 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,411,928.74 ไร่ ขนาดพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,392,250 ไร่ และคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของประเทศ) เป็นดินแดนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประว้ติศาสตร์ ดังหลักฐานที่ขุดค้นพบ จากแหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อยกุดค้อเมย ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ กำไลสำริด กำไลหิน แม่พิมพ์ทำจากหินทรายสำหรับใช้หล่อหัวขวานสำริด เครื่องมือเหล็ก ลูกปัดแก้ว เป็นต้น อายุประมาณ 2,500 ปี ซึ่งสถานที่ขุดค้นพบอยู่ที่บ้านกุดกวางสร้อยและบ้านกุดค้อเมย อำเภอโนนสัง บริเวณเชิงเขาภูพานด้านทิศตะวันตกและเชิงเขาภูเก้าด้านทิศตะวันออก ซึ่งแหล่งโบราณคดีสองแห่งนี้มีอายุใกล้เคียงกับวัฒนธรรมบ้านเชียง

แนะนำที่เที่ยว

  • ถ้ำสุวรรณคูหา ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระนาคปรกไชยเชษฐาธิราช และมีหินงอกหินย้อยสวยงาม
  • พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ เป็นแหล่งที่พบซากหอยดึกดำบรรพ์อายุราว 140-150 ล้านปี อยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก และนำมาจัดนิทรรศการให้ความรู้
  • วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ สถานที่พักผ่อนริมทางร่มรื่นด้วยแมกไม้และมีโขดหินรูปทรงต่างๆ มีน้ำตกเฒ่าโต้เป็นน้ำตกเล็กๆ บริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้าปู่หลุบที่ชาวหนองบัวลำภูเคารพศรัทธา
  • วัดถ้ำกลองเพล วัดป่าสงบเงียบที่เคยเป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่ขาว อนาลโย บริเวณวัดร่มรื่นและภายในถ้ำมีกลองโบราณสองหน้าเป็นที่มาของชื่อวัด ตามซอกหินในถ้ำมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่หลายองค์ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของหลวงปู่ขาวที่มีรูปหล่อสำริดของท่าน
  • ศาลหลักเมืองพระวอ-พระตา สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะพระวอและพระตา ผู้สร้างเมือง
  • หนองบัว สวนสาธารณะริมหนองน้ำใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหนองบัวลำภู ด้านหลังหนองมองเห็นเทือกเขาภูพานคำทอดยาวอย่างสวยงาม
  • แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์บ้านกุดคอเมยและบ้านกุดกวางสร้อย สถานที่ขุดพบโบราณวัตถุเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปแบบคล้ายกับวัฒธรรมบ้านเชียงและยังมีโครงกระดูก เครื่องมือเหล็ก กำไล และขวานสำริด
  • แหล่งโบราณคดีภูผายา ภูเขาหินปูนที่มีภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏตามผนังถ้ำในหลายพื้นที่มีทั้งภาพสัตว์ ฝ่ามือลายเรขาคณิต ฯลฯ สันนิษฐานว่าภาพเขียนเหล่านี้มีอายุระหว่าง 2,000-3,000 ปี
  • อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรฯ เสด็จยกทัพมาที่ ต. หนองบัวลำภูในปี พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุงหงสาวดีที่เมืองเวียงจันทน์ เนื่องจากสมัยนั้นไทยเป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดี
  • อช. ภูเก้า-ภูพานคำ พื้นที่อนุรักษ์ตามแนวเทือกเขาภูเก้าและภูพานคำที่แยกจากกัน มีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาหินปูน บริเวณภูเก้าเป็นเทือกเขาหินทรายที่ปกคลุมด้วยป่าเต็งรังและลานหินรูปทรงแปลกตา รอยเท้านายพรานและรอยตีนหมาขนาดใหญ่ลึกลงไปในลานหินอย่างน่าอัศจรรย์ ภาพเขียนและภาพสลักอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 ปีที่ถ้ำเสือตก และน้ำตกตาดฟ้า
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share