หนองคาย

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ในแอ่งสกลนครและอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นจังหวัดชายแดนซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพื้นที่แคบแต่ยาว และมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา มีเนื้อที่ประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,891,583 ไร่ ลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามลำน้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศลาว มีความยาวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร ความกว้างของพื้นที่ที่ทอดขนานไปตาม ลำน้ำโขงโดยเฉลี่ย 20 – 25 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสาย 2 ประมาณ 615 กิโลเมตร

แนะนำที่เที่ยว

 • กลุ่มโบราณสถานเวียงคุก กลุ่มโบราณสถานตั้งแต่สมัยขอมโบราณ. จนมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น มีโบราณสถานและวัดเก่าแก่อยู่ตามเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงดังนี้ วัดโกศัยเขต พระธาตุโพนจิกเวียงงัว วัดเทพพลรัตนาราม วัดสาวสุวรรณ และวัดยอดแก้ววนาราม
 • น้ำตกธารทอง น้ำตกริมทาง สายน้ำไหลแผ่กว้างบนลานหินที่มีแอ่งน้ำเล็กๆ กระจายอยู่ ก่อนตกลงสู่แม่น้ำโขง
 • น้ำตกธารทิพย์ น้ำตกสองชั้นไหลตกลงมาจากผาสูงชันประมาณ 30 ม. ลงสู่แอ่งน้ำด้านหลัง
 • น้ำตกวังน้ำหมอก น้ำตกเล็กๆ มีสองชั้น ชั้นล่างมีแอ่งน้ำลงเล่นน้ำได้ พื้นที่โดยรอบเป็นป่าชุมชน
 • พระธาตุบังพวน เจดีย์โบราณคู่เมืองหนองคาย มีการสร้างเจดีย์ใหม่ของธาตุองค์เดิมที่พังทลาย ภายในวัดยังมีกลุ่มโบราณสถานสัตตมหาสถานที่มีการจัดผังจำลองสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย
 • พระธาตุหนองคาย พระธาตุคู่เมืองหนองคายมานานกว่า 400 ปี แต่ถูกแม่น้ำโขงกัดเซาะตลิ่งพังทลายจนจมอยู่ในน้ำ. จะโผล่ให้เห็นซากฐานยามน้ำลดช่วงหน้าแล้ง
 • วัดโพธิ์ชัย เวลาเปิดปิด (07.00-19.00 น.) เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปปางมารวิชัยคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องพุทธประวัติผสมผสานวิถถีชีวิตชาวอีสานได้งดงามยิ่ง
 • วัดหินหมากเป้ง เวลาเปิดปิด (06.00-19.00 น.) วัดใหญ่ริมแม่น้ำโขงก่อตั้งโดยพระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และมีหุ่นขี้ผึ้งรูปของท่านประดิษฐานอยู่ในศาลาริมน้ำ และเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระราชนิโรธ
 • ศาลากู่แก้ว เวลาเปิดปิด (08.00-17.00 น.) มีประติมากรรมปูนปั้นเทวรูปและพระพุทธรูปปางต่างๆ ขนาดใหญ่โตจำนวนมากจัดวางอยู่ในสวน
 • สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-ลาว สามารถเดินขึ้นไปชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงจากบนสะพานซีกด้านไทย
 • หลวงพ่อองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภู องค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปโลหะเนื้อทองสีเข้ม ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน เป็นที่นับถือของชาวไทยและลาว
 • หาดจอมมณี ช่วงน้ำลดในหน้าแล้ง ริมฝั่งแม่น้ำโขงใต้สะพานมิตรภาพจะปรากฏหาดทรายเป็นแนวยาว บรรยากาศคล้ายชายทะเล เหมาะแก่การเล่นน้ำ
 • อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อนุสาวรีย์ขนาดเล็กทรงเจดีย์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปราบโจรฮ่อสมัยรัชกาลที่ 5
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ผืนป่าใหญ่ของ จ. หนองคาย และเป็นป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ภายในพื้นที่มีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกถ้ำฝุ่น น้ำตกเล็กๆ ที่เข้าถึงสะดวกที่สุด บริเวณน้ำตกมีเพิงถ้ำหลายแห่ง น้ำตกชะแนนเป็นน้ำตกใหญ่ไหลมาตามลำห้วย แล้วตกลงมาเป็นน้ำตกสามชั้นอยู่ห่างกัน คือ ขัวพญานาค ชะแนน และบึงจระเข้. โดยน้ำตกชะแนนมีขนาดใหญ่ที่สุด
 • น้ำตกเจ็ดสี น้ำตกสวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว สายน้ำไหลตกจากหน้าผาหินทรายแล้วแผ่กว้างออก ด้านล่างมีแอ่งสำหรับเล่นน้ำและพลาญหินให้พักผ่อน
 • น้ำตกตาดกินรี อยู่ในป่าภูลังกา เป็นน้ำตกใหญ่ไหลตกลงสู่หุบเหว น้ำตกชั้นบนสายน้ำไหลลดหลั่นไปตามลานหินกว้างและมีแอ่งน้ำใสให้เล่นน้ำ
 • น้ำตกถ้ำพระ มีธารน้ำไหลไปตามลานหินกว้างใหญ่ก่อนตกลงในเพิงผา เหนือน้ำตกมีจุดชมทิวทัศน์มองเห็นผืนป่าสมบูรณ์ของภูวัวในมุมกว้าง
 • บึงโขงหลง ทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีุจุดดูนกอยู่ที่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดคำสมบูรณ์ที่มีหาดทรายทรายสวยในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง
 • ภูทอก เวลาเปิดปิด (08.30-17.00 น.) ภูเขาหินทรายที่มีวัดเจติยาคีรีวิหารตั้งอยู่เชิงเขา. และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวมเจ็ดชั้น เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปยังกุฏิและถ้ำที่อยู่ตามหลืบผา และมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศเบื้องล่างได้ไกลจนถึงเทือกเขาในเขต จ. นครพนม
 • วัดสว่างอารมณ์ ภายในวัดมีโบสถ์อยู่บนก้อนหินใหญ่หลืบถ้ำด้านล่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน บริเวณด้านบนก้อนหินเป็นจุดชมทิวทัศน์สวยงามของแม่น้ำโขง
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย พื้นที่ทดลองและพัฒนาสายพันธุ์พืชสวนเพื่อส่งเสริมเกษตรกร มีแปลงไม้ดอกไม้ผลหลายชนิด โดยเฉพาะแปลงผักพื้นบ้าน แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้หอม และแปลงพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอีสาน
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share