สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ มีเทือกเขาพนมดงรักทอดยาวตามแนวเขตแดนไทย-กัมพูชา ทางด้านตอนใต้ของจังหวัด มีเขาสวายหรือพนมสวายในเขตตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว มียอดเตี้ย ๆ 3 ได้แก่ ยอดเขาชาย เป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลาราม และที่บรรจุอัฐิของเจ้าเมืองสุรินทร์และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล ปางประทานพร ภปร. ยอดเขาหญิง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ขนาดกลาง และยอดเขาคอก (พนมกรอล) พุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์ ได้สร้างศาลาอัฐะมุขเพื่อเป็นอนุสรณ์ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และสถูปบรรจุอัฐิพระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) เกจิอาจารย์ที่ชาวสุรินทร์เคารพนับถือ

แนะนำที่เที่ยว

  • วนอุทยานพนมสวาย ภูเขาเตี้ย ๆ สามยอด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระพุทธบาทจำลอง มีทางเดินขึ้นนมัสการและชมทิวทัศน์ บริเวณเชิงเขาเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทัศนียภาพสวยงาม
  • วัดบูรพาราม วัดเก่าแก่ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระชีว์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุรินทร์ และมีพิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน – อัฐิธาตุ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ทรงไทยประยุกต์คล้ายเรือสำเภาลำใหญ่กำลังโต้คลื่นภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นและอัฐิธาตุของพระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) อดีตเจ้าอาวาส
  • ปราสาทตาเมือน ปราสาทหินขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน ลักษณะเป็นห้องโถงยาวก่อด้วยศิลาแลง มีทับหลังเหนือประตูจำหลักลวดลายพระพุทธเจ้าปางสมาธิ
  • ปราสาทตาเมือนโต๊จ ปราสาทหินที่มีปรางค์ประธานสภาพสมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยศิลาแลง และมีบารายขนาดใหญ่อยู่หน้าปราสาท
  • ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทหินกลางป่าบนเทือกเขาพนมดงรักที่มีความงามและขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน ประกอบด้วยปรางค์ประธานองค์ใหญ่ที่มีลวดลายจำหลักสวยงาม บรรณาลัย และปรางค์น้อย
  • ปราสาทศีขรภูมิ เวลาเปิดปิด (07.30 – 17.00 น.) ปราสาทหินที่มีลักษณะพิเศษคือ ประกอบด้วยปรางค์ห้าองค์ตั้งอยู่บนฐานสูง มีภาพจำหลักนางอัปสรรูปลักษณ์คล้ายกับที่ปราสาทนครวัด และมีทับหลังลายศิวะนาฏราชที่งดงาม
  • ปราสาทหินบ้านพลวง (07.00 – 18.00 น.) ปราสาทหินขนาดเล็ก มีปรางค์ประธานอยู่บนฐานศิลาแลง ทับหลังและหน้าบันมีลวดลายวิจิตรงดงาม
  • หมู่บ้านช้าง หมู่บ้านชาวกูยที่มีความรู้ในการจับช้างป่ามาตั้งแต่โบราณ ช้างป่าจะถูกฝึกให้เชื่องจนนำไปใช้งานได้ ภายในหมู่บ้านได้จัดตั้งศูนย์คชศึกษาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องช้าง โดยมีพิพิธภัณฑ์คชศึกษาจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน พร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ในการคล้องและเลี้ยงช้าง และมีลานแสดงช้าง
  • อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างเก็บน้ำใหญ่ที่มีบรรยากาศดีมาก โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ช่วงเย็นเหมาะสำหรับพักผ่อนและรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูนกน้ำที่น่าสนใจ
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share