จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์บริเวณแนวทิวเขาภูพาน อำเภอวาริชภูมิ ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสกลนครอยู่ร่วมสมัยเดียวกับอารยธรรมบ้านเชียงในจังหวัดอุดรธานี จากการสำรวจแหล่งชุมชนโบราณในพื้นที่แอ่งสกลนคร บริเวณลุ่มแม่น้ำสงครามครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอบ้านดุง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอพังโคน อำเภอวานรนิวาส อำเภอพรรณานิคม และรอบ ๆ หนองหาน อำเภอเมืองสกลนคร พบแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์จำนวน 83 แห่ง ชุมชนโบราณของแอ่งสกลนครนี้มีอายุประมาณ 600 ปีก่อนพุทธกาลจนถึงพุทธศตวรรษที่ 8 (ระหว่าง 3,000-1,800 ปีมาแล้ว) จากหลักฐานการค้นพบต่าง ๆ ของที่นี่พบว่า ชุมชนโบราณในแอ่งสกลนคร ได้มีการรวมตัวกันเป็นสังคมขนาดใหญ่ และอาจจะพัฒนาเป็นสังคมเมืองในสมัยต่อมา

ที่เที่ยวสกลนคร

แนะนำที่เที่ยว

 • เขื่อนน้ำอูน เขื่อนดินกั้นลำน้ำอูนจนเกิดอ่างเก็บน้ำกว้าง มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน
 • พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ เป็นเจดีย์่ก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 ม. มีซุ้มประตูเปิดทั้งสี่ด้าน มองเห็นพระธาตุองค์เดิมที่เป็นปรางค์ขอมโบราณ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์
 • พระธาตุนารายณ์เจงเวง ปรางค์หินทรายบนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16 ลวดลายสลักหินบนซุ้มประตูและหน้าต่างยังสมบูรณ์
 • พระธาตุภูเพ็ก ปราสาทขอมบนยอดเขาภูเพ็กกลางป่าภูพาน สร้างด้วยศิลาแลงในลักษณะเทวาลัย
 • พิพิธภัณฑ์ไทยโส้ สถานที่จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของชาวไทยโส้ซึ่งอพยพข้ามมาจากประเทศลาว
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นสถาปัตยกรรมทรงเจดีย์กลีบบัวสามชั้น ภายในมีรูปหล่ออาจารย์ฝั้นขนาดเท่าองค์จริง อัฐิบรรจุในตู้กระจก เครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้ และนิทรรศการแสดงประวัติของท่าน
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภายในมีรูปหล่อของท่านในท่านั่งสมาธิ และตู้บรรจุอัฐิที่แปรสภาพเป็นผลึกแก้วใสสีขาว พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร และนิทรรศการแสดงประวัติของท่าน
 • หนองหาน ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย มีทัศนียภาพสวยงาม และมีเกาะกว่า 20 เกาะ เกาะดอนสวรรค์เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด สามารถนั่งเรือเที่ยวชมได้
 • อช. ภูผายล เดิมเรียกกันว่า อช. ห้วยหวด เพราะอยู่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยหวดที่มีลานหินและทิวทัศน์สวยงามเหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ตก ส่วนภูผายลเป็หน้าผาที่มีภาพสลักหินโบราณอายุกว่า 3,000 ปี เช่น ภาพสัตว์ คน ฝ่ามือ และยังมีน้ำตกคำสร้างสูง 20 ม.
 • อช. ภูผาเหล็ก ผืนป่าบนเทือกเขาที่มีจุดสูงสุดเรียกว่า หอส่องดาว เป็นจุดชมทิวทัศน์ได้รอบด้าน เหมาะสำหรับดูดาว นอกจากนี้ยังมีลานอุษาสวรรค์ งดงามด้วยดอกไม้ป่าช่วงปลายฝนต้นหนาว และภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาผักหวาน
 • อช. ภูพาน ผืนป่าที่มีป่าเต็งรังงดงามที่สุดแห่งหนึ่งและเต็มไปด้วยสถานที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกคำหอม น้ำตกปรีชาสุขสันต์ ถ้ำเสรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานหินธรรมชาติ จุดชมทิวทัศน์ผานางเมิน และทุ่งดอกไม้ลานสาวเอ้
5/5 (2)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share