ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ สภาพพื้นที่ในตอนใต้ของจังหวัด มีทิวเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ยาว 127 กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดในจังหวัดชื่อ “พนมตาเมือน” สูง 673 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยตั้งอยู่ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จากเขาพนมตาเมือนนี้ พื้นที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลงไปทางเหนือเข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ภูมิประเทศส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ทางตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มลอนลาด มีระดับความสูงระหว่าง 150-200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านพื้นที่ราบนี้ลงไปยังแม่น้ำมูล ลำน้ำสายสำคัญได้แก่ ห้วยทับทัน ห้วยสำราญ และห้วยขะยุง

แนะนำที่เที่ยว

 • น้ำตกซำไทร น้ำตกเล็ก ๆ แวดล้อมด้วยป่าร่มรื่นและมีแอ่งน้ำกว้างเหมาะแก่การเล่นน้ำ
 • น้ำตกวังใหญ่ น้ำตกใหญ่กลางป่า สายน้ำตกแผ่กว้างลงสู่แอ่งน้ำใหญ่ ด้านบนเป็นแอ่งน้ำเหมาะสำหรับเล่นน้ำและพักผ่อนบริเวณลานหิน
 • น้ำตกสำโรงเกียรติ ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 8 ม.
 • ปราสาทเขาพระวิหาร เวลาเปิดปิด(08.00 – 15.00 น.) ปราสาทหินบนเขาสูงในเขตแดนกัมพูชา แต่ทางขึ้นชมอยู่ในเขตไทย ซึ่งมีสิ่งน่าสนใจดังนี้ บันไดนาคหัวลิง ลานนาคราช อาคารโคปุระชั้นที่ 1 และชั้น 2 พระมหามณเฑียร และมหาปราสาทหรือปรางค์ประธาน โบราณสถานเหล่านี้ล้วนมีลายปูนปั้นงดงาม โดยเฉพาะทับหลังและหน้าบันตรงหน้าผาเป้ยตาดียังเป็นจุดชมทิวทัศน์ประเทศกัมพูชาได้กว้างไกลและงดงาม
 • ปราสาทโดนตวล เป็นปราสาทหินขนาดเล็กตั้งอยู่บนยอดเขากลางป่าชายแดนไทย-กัมพูชา
 • ปราสาททับทัน ประกอบด้วยปรางค์สามองค์บนฐานศิลาแลง ปรางค์องค์กลางมีทับหลังรูปพระอิศวร
 • ปราสาทเยอ ตั้งอยู่บริเวณชุมชนชาวเยอ เป็นซากปราสาทหินในวัดและมีทับหลังลวดลายสวยงามน่าชม
 • ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ปราสาทหินที่มีศิลปกรรมน่าชมหลายอย่าง เช่น ปรางค์ประธานและบรรณาลัยที่มีทับหลังสภาพสมบูรณ์หกชิ้น
 • ผามออีแดง หน้าผาส่วนหนึ่งของเขาพระวิหารและเป็นจุดชมทิวทัศน์ฝั่งกัมพูชา มีสะพานเดินเลาะไปตามริมผาเพื่อชมภาพคนสลักบนผนังหน้าผาอายุกว่า 1,500 ปี
 • พระธาตุเรืองรอง แทนที่จะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์แบบพระธาตุทั่วไป กลับเป็นอาคารสูงหกชั้น ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และจุดชมทิวทัศน์
 • พระพุทธบาทภูสิงห์ รอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่สมัยทวารวดี จำหลักลึกลงไปในหินทราย
 • วัดเขียนบูรพาราม ภายในวัดมีสิมเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ประดับไม้ฉลุลายงดงาม และเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี
 • วัดมหาพุทธาราม เป็นที่ประดิษฐานพระโต พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ศิลปะล้านช้าง
 • อช.เขาพระวิหาร ผืนป่าตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา เป็นที่ตั้งของเขาพระวิหาร และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น น้ำตกตานี น้ำตกขุนศรี สระตราว และจุดชมทิวทัศน์บนเขาสัตตะโสม
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share