จังหวัดเลย อยู่ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 11,424.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 6.77 ของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 520 กิโลเมตรตั้งอยู่ในแอ่งสกลนครและอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 540 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว

  • แก่งคุดคู้ แก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นกลางแม่น้ำโขงในหน้าน้ำ สายน้ำโขงจะท่วมจนแก่งจมหายไปใต้น้ำเมื่อถึงหน้าแล้ง ระดับน้ำลดจะเห็นก้อนหินจำนวนมาก และหาดทรายโผล่ขึ้นมาให้ชม
  • ถ้ำเอราวัณ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยปละเสาหิน สามารถเดินทะลุออกปากถ้ำอีกด้านหนึ่งที่เป็นหน้าผา มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล
  • น้ำตกปลาบ่า น้ำตกใหญ่ที่เกิดจากสายน้ำไหลมาตามลำห้วยเล็กๆ แล้วแผออกบนลานหินกว้าง ก่อนตกลงเป็นน้ำตกสูงประมาณ 20 ม.
  • น้ำตกห้วยเลา เกิดจากลำห้วยเลาไหลตกจากภูเขาเป็นระยะทางประมาณ 1 กม. ลดหลั่นลงมาจากน้ำตก 10 ชั้น มีทางเดินเที่ยวชมและเล่นน้ำตกได้ทุกชั้น
  • พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลยประดิษฐานอยู่บนเนินเขาริมลำน้ำหมัน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นเจดีย์สีขาวศิลปกรรมแบบล้านช้าง
  • ภูหลวง แหล่งรวมดอกไม้ป่าที่ผลัดกันหมุนเวียนออกดอกสวยตามฤดูกาล ท่ามกลางทิวทัศน์งดงามทั้งทุ่งหญ้า ป่าสน โตรกผา สวนหินธรรมชาติ และรอยตีนไดโนเสาร์เปรียบได้ดั่งมรกตแห่งอีสาน
  • สวนหินผางามและถ้ำพระโพธิสัตว์ เวลาเปิดปิด (08.00-17.00 น.) เทือกเขาหินปูนที่มีลักษณะเป็นผาหินรูปทรงแปลกตา เต็มไปด้วยซอกหลืบและโพรงเชื่อมโยงกัน จนได้รับการขนานนามว่าเป็นคุนหมิงและกุ้ยหลินเมืองเลย
  • อช. ภูกระดึง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักเดินทาง มีเส้นทางชันเดินขึ้นภูจนถึงที่ราบบนยอดเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าและป่าสน บนยอดภูมีเส้นทางเดินเที่ยวชมธรรมชาติผ่านไปตามสถานที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ สระแก้ว สระอโนดาต และหน้าผาจุดชมทิวทัศน์หลายแห่ง
  • อช. ภูเรือ ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี หน้าผาหลายแห่งเป็นจุดชมทิวทัศน์กว้างไกลสุดสายตา เช่น ผาซำทอง ผาโหล่นน้อย และยอดภูเรือ ที่มีป่าสนและทุ่งดอกไม้สวยงาม
  • อช. นาแห้ว ผืนป่าชายแดนไทย-ลาว ที่มีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกตาดเหือง น้ำตกคริ้ง น้ำตกช้างตก น้ำตกวังตาด นอกจากนี้ยังมีจุดชมทิวทัศน์ที่ภูหัวห้อม และเส้นทางเดินชมธรรมชาติภูตีนสวนทราย
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share