มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2 ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 642 กิโลเมตร แยกออกมาจากจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2525 นับเป็นจังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 642 กิโลเมตร ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา-อำเภอบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-อำเภอโพนทอง-อำเภอคำชะอี-มุกดาหาร หรือเส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 207 ที่บ้านวัด-เลี้ยวขวาผ่านอำเภอประทาย-อำเภอพุทไธสง-อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย–อำเภอเกษตรวิสัย-อำเภอสุวรรณภูมิ แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 ผ่านอำเภอทรายมูล-อำเภอกุดชุม-อำเภอเลิงนกทา แยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ผ่านอำเภอนิคมคำสร้อย สู่จังหวัดมุกดาหาร

แนะนำที่เที่ยว

  • แก่งกะเบา แก่งหินกลางแม่น้ำโขง เมื่อช่วงฤดูแล้งที่น้ำในแม่น้ำโขงลดลงจะเห็นแก่งหินโผล่ขึ้นมา ส่วนริมฝั่งมีหาดทรายเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ
  • ชุมชนชาวผู้ไทยบ้านภู ชุมชนชาวผู้ไทยที่ยังมีรูปแบบวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแบบดั้งเดิม ทั้งวิถีชีวิตในครัวเรือน วิถีเกษตรกรรม วิถีธรรมในวัด ศิลปหัตถกรรม โดยเฉพาะการทอผ้าไหม และมีสิมเก่าแก่ภายในวัดศรีนันทวราราม
  • น้ำตกตาดโตน น้ำตกเล็กๆ ริมทางที่สายน้ำไหลตกลงมาตามพลาญหินลงสู่แอ่งน้ำกว้าง
  • วัดโพธิ์ศรีแก้ว มีสิมหรือโบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะคงรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นบ้านและมีศิลปกรรมงดงาม
  • วัดภูด่านแต้ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อธรรมจักรพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดใหญ่ โดดเด่นเห็นได้แต่ไกล เป็นพระพุทธรูปสำคัญของเมืองมุกดาหาร
  • วัดมัชฌิมาวาส มีกลองมโหระทึกโบราณทำด้วยสำริดอายุมากกว่า 2,000 ปี และขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • วัดมโนภิรมย์ วัดริมแม่น้ำโขงที่มีอายุมากว่า 300 ปี วิหารหลังใหญ่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมล้านช้างฝีมือช่างหลวงเมืองเวียงจันทน์ พร้อมด้วยลวดลายปูนปั้นและงานแกะสลักไม้อันวิจิตร ช่วงฤดูแล้งบริเวณริมน้ำหน้าวัดมีหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ
  • หอแก้วมุกดาหาร เวลาเปิดปิด (08.00-18.00 น.) หอคอยสูง 65 ม. กลางเมือง ภายในอาคารชั้นล่างจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองมุกดาหาร ชั้นบนมีหอชมทิวทัศน์ที่มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้กว้างไกลถึงประเทศลาว
  • อช.ภูสระดอกบัว ผืนป่าบนเทือกเขาหินทรายที่มีพลาญหินกว้างขวางบนยอดเขา และแอ่งน้ำธรรมชาติเต็มไปด้วยดอกบัว ช่วงปลายฝนต้นหนาวจะงดงามด้วยไม้ดอกนานาพรรณ และพบภาพเขียนสีโบราณและรอยฝ่ามือมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อยู่บนเพิงผาที่ภูผาแต้ม
  • อช.มุกดาหาร เทือกเขาหินทรายที่เต็มไปด้วยก้อนหินธรรมชาติขนาดใหญ่โตเรียงรายราวกับสวนหิน เรียกกันว่า ภูผาเทิบ กลุ่มหินเหล่านี้มีรูปทรงคล้ายจานบิน เก๋งจีน มงกุฎ ฯลฯ มีลานมุจลินท์ซึ่งเป็นลานหินกว้างที่มีดอกไม้สีสวยบานในช่วงปลายฝนต้นหนาว นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกวังเดือนห้า ผาอูฐ ภูถ้ำพระ ถ้ำฝ่ามือแดง
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share