บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่รวม 10,322,885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 2.01 ของพื้นที่ประเทศ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 412 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือ พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อยเป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณเก้าแสนถึงหนึ่งล้านปีเศษ ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญได้แก่ พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต้, พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด และพื้นที่ราบลุ่มตอนเหนือริมฝั่งแม่น้ำมูล

แนะนำที่เที่ยว

 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ่างเก็บน้ำที่มีนกน้ำอาศัยอยู่มาก เช่น นกยาง นกอีโก้ง และนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในฤดูหนาว จึงเหมาะสำหรับดูนก
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีศาลาให้นั่งพักผ่อนและชมทิวทัศน์
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน อ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม และเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำจำนวนมาก ในช่วงฤดูหนาวจะมีนกเป็นน้ำอพยพเข้ามามากกว่าอ่างเก็บน้ำแห่งอื่น จึงเป็นแหล่งดูนกที่โดดเด่น
 • เขื่อนลำนางรอง บริเวณใกล้สันเขื่อนมีพื้นที่ลาดลงสู่ทะเลสาบคล้ายชายหาด มีน้ำใสสะอาด บรรยากาศเย็นสบายราวกับชายทะเล เป็นที่นิยมเล่นน้ำและพักผ่อนชมทิวทัศน์
 • เตานายเจียน เป็นเตาเผาเครื่องเคลือบโบราณที่มีอายุกว่าพันปี กรมศิลปากรได้สร้างอาคารครอบไว้ภายในมีหุ่นจำลองและแผนผังประกอบ
 • ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทหินขนาดใหญ่ ตัวปราสาทก่อด้วยอิฐเรียงสองแถวรวมห้าองค์ ล้อมรอบด้วยกำแพง ซุ้มประตู และระเบียงคด
 • ปรางค์กู่สวนแตง เทวาลัยในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 ประกอบด้วยปรางค์อิฐสามองค์ตั้งเรียงกันอยู่บนฐานศิลาแดง
 • พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์วัดป่าพระสบาย บริเวณนี้มีการขุดพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ จึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดง มีทั้งเครื่องใช้ยุคหิน เครื่องปั้นดินเผา และโครงกระดูก
 • วนอุทยานเขากระโดง เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว รอบบริเวณแวดล้อมด้วยแมกไม้ร่มรื่น เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองบุรีรัมย์ บนเขายังมีโบราณสถานสมัยขอม รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระสุภัทรบพิตรพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ที่ชาวบ้านเคารพสักการะ
 • ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวด เวลาเปิดปิด(08.30 – 16.00 น.) สถานที่จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่ขุดพบใน อ. บ้านกรวด ส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผาชนิดเนื้อแกร่งเคลือบสี แต่ละชิ้นมีรูปทรงและสีสันสวยงาม
 • อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง เวลาเปิดปิด(06.00 – 18.00 น.) ปราสาทหินที่งดงามที่สุดของไทย สร้างด้วยหินทรายสีชมพูและศิลาแลงอย่างอลังการ ศาสนสถานแต่ละส่วนประดับด้วยลวดลายจำหลักวิจิตรงามตา โดยเฉพาะหน้าบันศิวะนาฏราชและทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share