นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 150-300 เมตร มีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีลำตะคองและลำน้ำสาขาอื่น ๆ ไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และ เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนะนำที่เที่ยว

 • ด่านเกวียน แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชมการผลิตและเลือกซื้อได้ตามร้านค้าสองฟากถนน
 • ไทรงาม สถานที่ที่มีต้นไทรใหญ่ขึ้นเป็นดงหนาแน่นอยู่ริมแม่น้ำมูล แผ่กิ่งก้านรากห้อยย้อยสวยงาม มีชื่อเสียงรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบ รมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองพิมาย เมื่อ พ.ศ.2454 ถ้านับวันนี้ก็ครบ 100 ปีพอดี ไทรงามแห่งนี้มีอายุประมาณ 350 ปี มีกิ่งก้านสาขามากมาย ให้ความร่มรื่นสวยงาม มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณประมาณ 15,000 ตารางฟุต ความแปลกของไทรงามคือกิ่ง รากที่ห้อยระโยงระย้าติดกันคลุมพื้นที่กว้างขวาง ดูร่มรื่น เงียบ เย็น ยิ่งมีศาลเจ้าแม่ไทรงามที่ชาวพิมายให้ความเคารพด้วยแล้วบรรยากาศก็ดูเย็นๆ พิกล แต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะตั้งแต่เช้ายันเย็นมีร้านค้าตั้งเรียงรายมาก มาย
 • ปราสาทโนนกู่ ปราสาทเมืองแขก และปราสาทหินเมืองเก่า กลุ่มปราสาทหินที่ตั้งอยู่ในเมืองโบราณโคราฆปุระ ส่วนใหญ่เหลือเพียงซากฐานอาคารศิลาแลง
 • ปราสาทหินพนมวัน ปราสาทหินขนาดเล็กที่สร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย ได้รับการบูรณะจนสมบูรณ์ มีปรางค์ประธานองค์ใหญ่ ล้อมรอบด้วยระเบียงคดและซุ้มประตูสี่ทิศ
 • ปราสาทหินพิมาย เวลาเปิดปิด(07.30 – 18.00 น.) เมืองพิมายเป็นเมืองโบราณในสมัยอาณาจักรขอม ย้อนกลับไปในพ.ศ.1651 ที่ปรากฏอยู่ในจารึกภาษาเขมรที่กรอบประตูห้องกลางด้านทิศตะวันออกของประตู ระเบียงคดด้านทิศใต้ ระบุชื่อ “กมรเตงชคตวิมาย” และกล่าวถึงการสร้างรูปเคารพสำคัญชื่อ “กมรเตงชคตเสนาบดีไตรโลกยวิชัย” พิมาย หรือวิมายะ เป็นเมืองโบราณกว่าพันปีมาแล้วที่เราไม่ควรพลาด ในการเที่ยวชม ปราสาทหินพิมายนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอพิมาย ก่อนเที่ยวชมแนะนำให้ไปที่ห้องจัดนิทรรศการเป็นอันดับแรกเพื่อดูข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปราสาทหินแห่งนี้ โดยเฉพาะเด็กๆ จะสนุกไปกับนิทรรศการที่มีการโต้ตอบสองทาง จากนั้นค่อยไปชมของจริง ด้วยการเดินทางขึ้นสู่สะพานนาคราช ผ่านซุ้มประตูและกำแพงแก้ว ผ่านชาลาทางเดินที่เราจะมองเห็นปราสาทประธานอยู่ไม่ไกล ปราสาทประธานเป็นส่วนสำคัญที่สุดเป็นปราสาทองค์ใหญ่สร้างด้วยศิลาทรายสีขาว ในราวพุทธศตวรรษที่16-17 จำหลักลายตามหน้าบรรณ ทับหลัง เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ พุทธศานา ปราสาทประธานจะถูกรายล้อมด้วยอาคารต่างๆ อาทิเช่น หอพราหมณ์ ปรางค์หินแดง ปรางค์พรหมทัต ฯลฯ และเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวน เชื่อว่าเป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทนครวัดในเขมร โดดเด่นด้วยปรางค์ประธานสลักลวดลายและประดับด้วยทับหลังและหน้าบังอย่างงดงาม
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เวลาเปิดปิด(08.30 – 16.30 น.) จัดแสดงประวัติศาสตร์ของภาคอีสาน และอารยธรรมเขมรที่แพร่เข้ามา โดยโบราณวัตถุส่วนใหญ่ได้จากการขุดแต่งปราสาทหินพิมาย และโบราณสถานในภาคอีสานตอนล่าง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ จัดแสดงโบราณวัตถุพวกเครื่องปั้นดินเผา กลองมโหระทึก พระพุทธรูปสมัยทวารดี
 • วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระเกจิชื่อดัง มีผู้ศรัทธามานมัสการกันเนืองแน่น
 • วัดธรรมจักรเสมาราม ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเมืองเสมา ซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระนอนหินทรายและธรรมจักรศิลาที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมเมืองเสมา
 • วัดศาลาลอย วัดเก่าแก่ที่ย่าโมสร้างไว้ มีโบสถ์หลังเกล่าและเจดีย์บรรจุอัฐิของท่าน ส่วนโบสถ์หลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตคล้ายเรือสำเภากำลังโต้คลื่น ผนังด้านนอกเป็นภาพพุทธประวัติทำด้วยกระเบื้องดินเผาด่านเกวียน
 • แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท เวลาเปิดปิด(08.00 – 16.00 น.) แห่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของภาคอีสาน ได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณถึง 60 โครง พร้อมทั้งภาชนะดินเผาแบบต่าง ๆ และเครื่องประดับจำนวนมาก
 • อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี รูปหล่อของท้าวสุรนารีหรือย่าโม วีรสตรีของชาวโคราช สร้างขึ้นเพื่อยกย่องวีรกรรมที่นำชาวโคราชต่อสู้ขับไล่กองทัพเวียงจันทน์จนได้ชัยชนะ
 • แก่งวังวน แก่งหินกลางน้ำที่เกิดจากการสร้างเขื่อนลำแซะ นิยมเช่าเรือหรือแพออกไปชมทิวทัศน์และพักผ่อน
 • เขาแผงม้า ผืนป่าริมเขาใหญ่ที่เป็นแหล่งอาศัยของฝูงกระทิง โดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ได้ร่วมกับชาวบ้านทำการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติจนกลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และสามารถเฝ้าดูกระทิงออกมาหากินในหุบเขา
 • เขื่อนลำตะคอง เขื่อนดินที่กั้นลำตะคองจนเกิดเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ริมถนนมิตรภาพ มองเห็นผืนน้ำกว้างใหญ่โอบล้อมด้วยทิวเขาอย่างสวยงาม มีจุดชมทิวทัศน์หลายแห่ง
 • ฟาร์มโชคชัย เวลาเปิดปิด(09.00 – 15.00 น.) ฟาร์มโคนมใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางทัศนียภาพทุ่งหญ้ากว้างไกลและทิวเขาเป็นฉากหลัง มีรถนำเที่ยวชมการเลี้ยงวัวและฟาร์มสัตว์อีกหลายประเภท พร้อมกับขี่ม้ากลางทุ่ง
 • วัดเขาจันทร์งาม วัดป่าที่มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี บริเวณผาหินบนไหล่เขา เป็นภาพกลุ่มคนประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ล่าสัตว์ ร่ายรำ
 • วัดหน้าพระธาตุ มีโบสถ์หลังเก่าและหอไตรกลางน้ำ สร้างตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ภายในมีภาพเขียนแสดงเรื่องราวพุทธประวัติในสภาพสมบูรณ์น่าชม
 • ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เวลาเปิดปิด(08.30 – 16.30 น.) แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดหวาน และเลือกซื้อสินค้าเกษตร
 • สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ศูนย์วิจัยธรรมชาติที่ตั้งอยู่กลางผืนป่าดงดิบและป่าเต็งรัง มีเส้นทางเดินชมและศึกษาธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และนกนานาชนิด
 • หาดชมตะวัน เวลาเปิดปิด(08.30 – 18.00 น.) ชายหาดริมอ่างเก็บน้ำของเขื่อนลำปลายมาศ บรรยากาศคล้ายชายฝั่งทะเล เหมาะแก่การเล่นน้ำและพักผ่อนชมทิวทัศน์
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวังน้ำเขียว อยู่ใน อ. วังน้ำเขียว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน” มีกลุ่มเกษตรกรทำสวนเกษตร เช่น เห็ดหอม ผัก สมุนไพร ดอกเบญจมาศ ฯลฯ ให้เที่ยวชม ศึกษา และซื้อเป็นของฝาก
 • แหล่งหินตัด ลานหินบนเนินเขาหินทรายเตี้ย ๆ ที่เต็มไปด้วยแท่งหินสี่เหลี่ยม ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นหินที่ถูกสกัดไปใช้สร้างปราสาทหินสมัยขอม
 • อช.เขาใหญ่ เวลาเปิดปิด(06.00 – 21.00 น.) ผืนป่าใกล้กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปได้สะดวก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมานาน ภายในพื้นที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ ทั้งทุ่งหญ้า ป่าไม้ น้ำตก และจุดชมทิวทัศน์งดงาม โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่าย เช่น เก้ง กวาง ชะนี และช้างป่า
 • สวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เป็นสวนสัตว์แบบซาฟารีกึ่งเปิดและปิดที่ทันสมัยได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งใน เอเซียอีกด้วย ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าแอฟริกา เช่น ช้างแอฟฟริกา แรด เสือชีต้าร์ ม้าลาย ยีราฟ นอกจากนั้นยังมีสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย เนื่องจากที่นี่กว้างขวาง การปั่นจักรยานจึงอีกเป็นทางเลือกหนึ่ง นอกจากรถรางที่คอยบริการนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ถ้าต้องการความสะดวกสบาย รถไฟฟ้าชั่วโมงละ 300 บาทดูจะสะดวกที่สุด ภายในสวนสัตว์จะแบ่งเป็นโซน สำหรับผมแล้วยีราฟและม้าลายคือสัญลักษณ์ของการมาเที่ยวสวนสัตว์ ส่วนเจ้าหมีควายตัวใหญ่น่ารักก็เป็นที่ชื่นชอบ ถ้าจะให้สวยต้องไปดูนกยูงอินเดียรำแพนโชว์ตัวเมีย ส่วนสัตว์อื่นๆ อย่างช้างไทย, นกเพนกวิน,สมเสร็จ, เสือ, เก้ง, กวางก็มีให้ชมอีกมากมาย
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share