จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง พื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอด

แนะนำที่เที่ยว

  • ดานสาวคอย ลานหินเรียบกว้างบริเวณวัดภูพานดานสาวคอยวนาราม บนเทือกเขาภูพาน เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นพระธาตุพนมชัดเจน พระธาตุท่าอุเทน ปูชนียสถานสำคัญของเมืองนครพนมอีกองค์หนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454 รูปทรงคล้ายพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์
  • พระธาตุพนม พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนครพนมและเป็นปูชนียสถานสำคัญของประเทศไทย สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2518 พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ ประชาชนทั้งประเทศจึงได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์สร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นใหม่ตามแบบเดิม
  • พระธาตุมหาชัย ปูชนียสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์สารีริกธาตุ ภายในโบสถ์นอกจากพระประธาน คือ พระพุทธไชยสิทธิ์ ยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้สะเดาหวานใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • พระธาตุเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่ขนาดเล็กกว่า ภายในวัดพระธาตุเรณูยังประดิษฐานพระองค์แสน พระพุทธรูปทองคำปางสมาธิ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของ อ. เรณูนคร
  • พระบางวัดไตรภูมิ พระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรมีพุทธลักษณะแบบลาว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากเชื่อกันว่าถ้านำออกมาแห่จะทำให้ฝนตก
  • วัดนักบุญอันนา สัญลักษณ์ความเป็นเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา
  • วัดโพธิ์ศรี เป็นที่ประดิษฐานพระทอง พระพุทธรูปทองสำริดปางมารวิชัย และเป็นพระพุทธรูปโบราณสกุลช่างล้านช้างสมัยอยุธยาตอนต้น วัดศรีเทพประดิษฐาราม ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังรูปพุทธประวัติอันงดงาม และเป็นที่ประดิษฐานพระแสง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ หาดทรายทองศรีโคตรบูร หาดทรายริมแม่น้ำโขงที่มีความสวยงามมาก ช่วงหน้าแล้งหาดทรายจะทอดยาวและยื่นไกลออกไปกลางลำน้ำ เหมาะสำหรับพักผ่อนและชมทิวทัศน์
  • อช.ภูลังกา ผืนป่าบนภูเขาริมแม่น้ำโขง มีจุดชมทิวทัศน์และน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกตาดขาม น้ำตกตาดโพธิ์
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share