ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น มีสภาพพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต้ บริเวณที่สูงทางด้านตะวันตกมีสภาพพื้นที่เป็นเขาหินปูนตะปุ่มตะป่ำสลับกับพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีระดับความสูงประมาณ 200-250 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขารูปแอ่งหรือภูเวียงวางตัวอยู่ติดอำเภอภูเวียง บริเวณที่สูงตอนกลางและด้านเหนือมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขา ได้แก่ ภูเก้า ภูเม็ง ภูพานคำ เป็นแนวขวางมาจากด้านเหนือ แล้ววกลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ไหล่เขาด้านนอกมีความสูงและลาดชันมาก สูงประมาณ 300-660 เมตร ไหล่เขาด้านในมีความลาดชันน้อย มีระดับความสูงประมาณ 220-250 เมตร บริเวณแอ่งโคราช ครอบคลุมพื้นที่ทางด้านใต้จังหวัด สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความสูงประมาณ 150-200 เมตร มีบางส่วนเป็นเนิน สูงประมาณ 170-250 เมตร และลาดต่ำไปทางราบลุ่มที่ขนานกับลำน้ำชี มีความสูงประมาณ 130-150 เมตร จากนั้น พื้นที่จะลาดชันไปทางตะวันออก มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดมีความสูงประมาณ 200-250 เมตร และค่อนข้างราบ มีความสูงประมาณ 170 -180 เมตร

แนะนำที่เที่ยว

  • กู่เปือยน้อย มีอีกชื่อหนึ่งว่า พระธาตุกู่ทอง เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ ประกอบด้วยปราสาทอิฐสามหลังเป็นประธาน อยู่ภายในกำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลง ซุ้มหน้าบัน ทับหลัง และเสากรอบประตู มีลายแกะสลักหินทรายอย่างงดงาม
  • เขื่อนอุบลรัตน์ เวลาเปิดปิด (06.00 – 18.00 น.) เป็นเขื่อนแห่งแรกของภาคอีสาน สร้างกั้นแม่น้ำพองจนเกิดอ่างเก็บน้ำใหญ่ท่ามกลางขุนเขา บรรยากาศร่วมรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะใหญ่ และเล่นน้ำที่หาดหินเพลิงที่มีบรรยากาศคล้ายชายทะเล
  • ชุมชนผ้าไหมอำเภอชนบท นับเป็นศูนย์รวมผ้าไหมของประเทศไทย โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงมาก ชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนต่างนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านสามารถแวะชมและพูดคุยได้ และมีศาลาผ้าไหมจัดแสดงอุปกรณ์พื้นบ้านในการทอผ้าไหม
  • พระธาตุขามแก่น ปูชนียสถานคู่เมืองขอนแก่นมาแต่โบราณ เป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงงดงาม ฐานเป็นรูปบัวคว่ำ องค์เรือนธาตุเป็นรูปดอกบัวตูม และมีสิมเก่าสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างรูปทรงสวยงาม
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เวลาเปิดปิด (09.00 – 17.00 น.) สถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับไดโนเสาร์ มีหุ่นจำลองไดโนเสาร์อยู่ในสวนไดโนเสาร์ และห้องนิทรรศการฟอสซิลและประติมากรรมโลหะโครงกระดูกไดโนเสาร์
  • หมู่บ้านงูจงอาง เวลาเปิดปิด (09.00 – 17.00 น.) หรือหมู่บ้านโคกสง่า ชุมชนเกษตรกรรมที่ชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนเลี้ยงงูจงอางไว้ พร้อมกับจัดการแสดงของงูจงอางให้ชม
  • หมู่บ้านเต่า หมู่บ้านเก่าแก่ที่มีแต่เพ็กหรือเต่าเหลืองหลายพันตัวอาศัยอยู่รวมกับชาวบ้าน ในวันหยุดจะมีเด็ก ๆ นำนักท่องเที่ยวไปชมเต่าเหล่านี้ที่คลานอยู่ทั่วไป
  • อช.น้ำพอง ครอบคลุมผืนป่าริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีจุดชมทิวทัศน์หินช้างสีเป็นกลุ่มก้อนหินใหญ่รูปทรงแปลกตา
  • อช.ภูเวียง เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.00 น.) เป็นบริเวณที่มีการขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย มีหลุมขุดฟอสซิลไดโนเสาร์ให้ชมหลายหลุม สุสานหอย 130 ล้านปี และเส้นทางเดินชมรอยตีนไดโนเสาร์ 68 รอย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกทับพญาเสือ และถ้ำฝ่ามือแดง
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share