กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี

แนะนำที่เที่ยว

  • เขื่อนลำปาว เขื่อนดินกั้นลำน้ำสองสายจนเกิดอ่างเก็บน้ำกว้าง โดยมีจุดเล่นน้ำอยู่ที่หาดดอกเกดที่มีบรรยากาศคล้ายชายทะเล และบริเวณน้ำตกแม่ยางมีหาดทรายเหมาะสำหรับเล่นน้ำอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีสวนสะออนเป็นสวนสัตว์เปิดที่มีวัวแดงเป็นจุดเด่น
  • พระไสยาสน์ภูปอ ภูเขาหินทรายที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์แกะสลักอยู่บนผนังถ้ำเป็นพระนอนสององค์
  • พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (08.30-16.30 น.) ตั้งอยู่ในศาลากลางหลังเก่า จัดแสดงเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบันของ จ. กาฬสินธุ์ ตลอดจนวัฒนธรรมและบุคคลสำคัญ โดดเด่นด้วยห้องแพรวาที่มีผ้าไหมและเครื่องประดับแต่งกายหลากหลายและสวยงาม
  • ภูสิงห์ มีพระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล
  • เมืองฟ้าแดดสงยางและพระธาตุยาคู เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี โดยมีการขุดพบโบราณวัตถุมากมายภายในเขตเมือง โดยเฉพาะใบเสมาหินทรายที่แกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ส่วนใหญ่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น และที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม นอกจากนี้ยังมีพระธาตุยาคู สถูปเจดีย์อายุเก่าแก่กว่าพันปี
  • วนอุทยานภูแฝก มีรอยตีนไดโนเสาร์อยู่บนพลาญหินในลำธารกลางป่าจำนวนเจ็ดรอยและมองเห็นได้ชัดเจน
  • วนอุทยานภูพระ ภูสูงที่มียอดเขาเป็นพื้นที่ราบ และมีหน้าผาเป็นจุดชมทิวทัศน์หลายแห่ง จุดที่สวยที่สุดอยู่ที่ผาเสวย และมีถ้ำพระที่มีพระพุทธรูปอยู่ภายใน
  • วัดประสิทธิ์ไชยาราม วัดเก่าแก่ที่มีสิมหรือโบสถ์แบบพื้นบ้านอีสานตั้งอยู่กลางลานวัด ภายในจัดเก็บพระพุทธรูปโบราณ ตู้พระธรรม และรางรดน้ำแกะสลักด้วยไม้
  • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน เป็นชุมชนชาวผู้ไทยที่ตั้งถิ่นฐานมานับร้อยปี และยังรักษาศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไว้ได้ โดยเฉพาะการทอผ้าไหมแพรวา
  • แหล่งไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว (08.30-17.00 น.) เป็นแหล่งที่พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์กลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งจัดแสดงอยู่ในหลุดขุดค้นขนาดใหญ่ที่มีชิ้นโครงกระดูกวางอย่างชัดเจนมีนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของไดโนเสาร์ พร้อมหุ่นจำลองของไดโนเสาร์ขนาดเท่าจริง
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share