จังหวัดสระแก้ว ชื่อ สระแก้ว เป็นชื่อที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว มีอยู่จำนวน 2 สระ ในสมัยกรุงธนบุรีราว พ.ศ. 2323 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกทัพไปตีกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอยและได้ขนานนามสระทั้งสองว่า “สระแก้ว-สระขวัญ” และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์

แนะนำที่เที่ยว

 • เขาฉกรรจ์ ภูเขาหินปูนที่มีรูปลักษณ์แปลกตา มีถ้ำที่น่าสนใจเที่ยวชมหลายแห่ง โดยเฉพาะถ้ำทะลุที่เป็นช่องโหว่ทะลุกลางเขาไปอีกด้านหนึ่ง
 • ตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ สินค้าน่าสนใจมี เสื้อผ้าเก่า เครื่องใช้จากจีน ผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดจากทะเลสาบเขมร ฯลฯ และบริเวณด่านชายแดนคลองลึกเป็นจุดข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชา
 • น้ำตกเขาตะกรุบ น้ำตกใหญ่กลางป่าทึบสูงถึง 50 ม. สายน้ำตกจากยอดเขาสูงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง
 • ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาเตี้ย ๆ เป็นปราสาทหินสามหลังตั้งเรียงกัน และมีทับหลังห้าชิ้นปรากฏศิลปะขอมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12
 • ปราสาทเขาโล้น โบราณสถานบนยอดเขา มีถนนโบราณปูด้วยหินทรายจากเชิงเขาสู่ปราสาทที่เหลือเพียงองค์ปรางค์
 • ปราสาทสต๊กก๊อกธม ปราสาทขอมใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ตัวปราสาทหินมีลวดลายประดับอย่างงดงาม
 • วัดนครธรรม เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ปางสมาธิ
 • วัดอนุบรรพต มีบันไดนาคห้าเศียรทอดยาวสู่โบสถ์เก่าแก่อายุเกือบร้อยปีที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม
 • อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก อ่างเก็บน้ำใหญ่ติดกับป่าปางสีดา มีชายหาดสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนในยามเย็น
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.30 น.) สวนสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ทางสถานีฯ ทำการเพาะขยายพันธุ์สำเร็จ เช่น เนื้อทราย เก้ง กวาง นกเงือก ฯลฯ
 • สระแก้วสระขวัญ สระน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์สองสระที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี และเป็นที่มาของชื่อ จ.สระแก้ว บริเวณสระน้ำมีการปรับแต่งภูมิทัศน์งดงาม
 • อช.ตาพระยา ผืนป่าบนเทือกเขาพนมดงรัก พบภาพสลักหินโบราณสมัยขอมบนเขายักษ์ และมีปรากฏการณ์ยุบตัวของแผ่นดินคล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ. แพร่ ในบริเวณที่เรียกว่า ละลุ
 • อช.ปางสีดา ผืนป่าต่อเนื่องจากเขาใหญ่ มีน้ำตกปางสีดาอยู่ใกล้ที่ทำการ เป็นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเด่น สายน้ำแผ่เต็มผาหินสูงประมาณ 10 ม. น้ำตกผาคะเคียนเป็นน้ำตกใหญ่ที่เดินไปไม่ไกล นอกจากนี้ยังมีกลุ่มน้ำตกแควมะค่า น้ำตกถ้ำค้างคาว และน้ำตกทับเทวา สถานที่น่าสนใจอื่น ๆ มีทุ่งหญ้าบุตาปอด ทุ่งหญ้ากว้างเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่า จุดชมทิวทัศน์ กม. 25 ที่เห็นผืนป่ากว้างไกล
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share