ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี เดิมสะกดว่า ปราจิณบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ในสมัยก่อนอยุธยาเริ่มตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย แล้วพัฒนามาเป็นกลุ่มบ้านเมืองในสมัยประวัติศาสตร์ จนเข้าสู่สมัยสุโขทัย ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสาร แต่ได้พบเครื่องถ้วยจีนที่มีอายุตรงกับสมัยราชวงศ์ซ้อง จึงเชื่อว่า ในสมัยสุโขทัย บริเวณพื้นที่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรียังคงมีผู้คนบางส่วนอาศัยอยู่สืบเนื่องกันมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตมรดกโลกถึง 3 แห่ง ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วย

แนะนำที่เที่ยว

 • แก่งหินเพิง แก่งหินใหญ่ที่เป็นที่นิยมของผู้ชื่นชอบการล่องแก่งด้วยแพยาง
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ ต้นโพธิ์ใหญ่สูงราว  30  ม.  ลำต้นขนาด  10  คนโอบ  เป็นสัญลักษณ์ของ จ.ปราจีนบุรี
 • น้ำตกเขาอีโต้ น้ำตกเล็ก ๆ  ที่มีการปรับแต่งเปลี่ยนทางน้ำให้ลดหลั่นเป็นชั้นมากขึ้น  และมีแอ่งน้ำตี้นให้ลงเล่นน้ำ
 • น้ำตกตะคร้อ บริเวณน้ำตกมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่คล้ายสระว่ายน้ำกลางป่า  น้ำใสเหมาะแก่การเล่นน้ำ
 • น้ำตกธารทิพย์ น้ำตกเล็ก ๆ  เชิงเขาใหญ่  บางช่วงเป็นลานหินสลับกับแอ่งน้ำ
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.30 น.)  จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในแถบจังหวัดภาคตะวันออก  โดยมีชิ้นสำคัญคือ  ประติมากรรมลอยตัวรูปพระนารายณ์สี่กรจำหลักบนหินทราย
 • เมืองโบราณศรีมโหสถ เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.30 น.)  เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่พบโบราณสถานกว่าร้อยแห่ง
 • เมืองโบราณสระมรกต เวลาเปิดปิด (09.00 – 16.00 น.)  เป็นสระโบราณขนาดใหญ่  และมีอาคารศรีมโหสถจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณศรีมโหสถ นอกจากนี้ยังมีสระแก้วศรีมโหสถและฝายทดน้ำโบราณ
 • วัดแก้วพิจิตร มีโบสถ์จำลองมาจากวัดพระเจ้าช้างเผือกที่เมืองพระตะบอง  ประเทศกัมพูชา  ผสมผสานศิลปะไทย  จีน  เขมร  และตะวันตกอย่างงดงาม
 • วัดบางกระเบา มีต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้มเป็นที่อยู่ของค้างคาวแม่ไก่ฝูงใหญ่  และมีศาลาชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำบางปะกง
 • รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.30 น.)  โรงพยาบาลนำร่องแพทย์แผนไทย มีการบำบัดโรคด้วยสมุนไพร จำหน่ายสมุนไพรที่แปรรูปเป็นยาและเครื่องสำอางในราคาถูก  ภายในโรงพยาบาลยังมีตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่เป็นอาคารเก่าเกือบร้อยปี  มีสถาปัตยกรรมงดงามน่าชม
 • หลวงพ่อทวารวดี พระพุทธรูปหินทรายปางประทานพรสมัยทวารวดี  ประดิษฐานในวิหารบริเวณที่ว่าการอำเภอ
 • อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ อ่างเก็บน้ำใหญ่บนเขาอีโต้  ปลายสันเขื่อนมีชายหาดดินยาว  สามารถลงเล่นน้ำได้
 • อช.ทับลาน ชมป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย  มีน้ำตกห้วยใหญ่และน้ำตกแหวนกกกเป็นน้ำตกใหญ่  นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำทับลานเป็นทะเลสาบกว้าง
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share