จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ตราดนับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกในช่วงปลายอยุธยา สินค้าที่ส่งออกขายยังแดนไกล โดยเฉพาะของป่า เช่น เขากวาง หนังสัตว์ ไม้หอม และเครื่องเทศต่าง ๆ ล้วนมาจากเขตป่าเขาชายฝั่งทะเลตะวันออก แถบระยอง จันทบุรี ตราด โดยลำเลียงสินค้าผ่านมาตามแม่น้ำเขาสมิง ออกสู่ปากอ่าวตราด ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา

แนะนำที่เที่ยว

 • เกาะกูด เกาะใหญ่รองจากเกาะช้าง มีทั้งหาดทรายขาว น้ำทะเลใส และแนวปะการังน้ำตื้น
 • เกาะรังใหญ่ มีอ่าวบ่อเป็นจุดดำน้ำตื้น น้ำทะเลใสมองเห็นแนวปะกะรัง ดอกไม้ทะเล และปลาทะเลสวยงาม
 • เกาะหมาก เกาะใหญ่อันดับ 3 ของทะเลตราด มีหาดตุ๊กตาและหาดสวนใหญ่เหมาะแก่การเล่นน้ำ
 • ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก ชุมชนสุดท้ายติดชายแดน สามารถข้ามไปเกาะกงฝั่งกัมพูชาได้
 • น้ำตกเขาสลัดได น้ำตกเล็ก ๆ ไหลตกลงมาเป็นลำธารกว้าง มีน้ำตลอดปี
 • น้ำตกสะพานหิน น้ำตกใหญ่มีน้ำไหลตลอดปี ชั้นล่างน้ำไหลตกจากแผ่นหินเตี้ย ๆ เหมาะแก่การเล่นน้ำ
 • โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ เนินดินที่เต็มไปด้วยแท่งหินบะซอลต์ ยาว 1 – 1.5 ม. วางซ้อนกันอย่างน่าอัศจรรย์
 • วัดบุปผาราม วัดเก่าแก่ที่สุดของ จ.ตราด โบสถ์ วิหาร และเจดีย์เป็นศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 • หาดลานทรายและหาดทรายแก้ว กลุ่มชายหาดยาวต่อเนื่องกันหลายกิโลเมตร เหมาะแก่การพักผ่อน
 • หาดราชการุณย์ ชายหาดสวยงาม มีศูนย์ราชการุณย์ฯ เป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ
 • หาดบานชื่น ชายหาดสวยที่สุดของ อ. คลองใหญ่ หาดทรายสีขาวละเอียดอยู่ในทิวสนและต้นมะพร้าว
 • แหลมเกาะปู จุดชมทิวทัศน์ปากแม่น้ำตราด มีกระโจมไฟและม้านั่งให้พักผ่อนใต้ร่มเงาต้นโกงกาง
 • แหลมน้ำ จุดชมทิวทัศน์มองเห็นเกาะช้างและเกาะกูด เป็นที่ตั้งของพระตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ
 • อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นสถานที่เตือนให้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารเรือในการต่อสู้กับฝรั่งเศสในระหว่างสงครามอินโดจีน
 • อ่าวธรรมชาติและอ่าวตาลคู่ อยู่ต่อเนื่องกัน มีหาดทรายสีนวลร่มรื่น น้ำทะเลใส และมองเห็นเกาะช้างชัดเจน
 • อช.น้ำตกคลองแก้ว ผืนป่าชายแดน มีน้ำตกใหญ่สูงเจ็ดชั้นอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบสภาพสมบูรณ์
 • อช.หมู่เกาะช้าง ครอบคลุมหมู่เกาะในทะเลตราด โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะใหญ่ที่สุด เต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติ ทั้งหาดทรายสีขาวและน้ำทะเลสีฟ้าใส เช่น หาดทรายขาว หาดไก่แบ้ หาดคลองพร้าว นอกจากนี้ยังมีน้ำตกธารมะยมและน้ำตกคลองพลู
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share