ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงมีอาณาเขตติดกับอ่าวไทยเป็นระยะสั้นประมาณ 12 กิโลเมตร ภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนตะวันตกของจังหวัดตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ส่วนตะวันออกมีลักษณะเป็นเนินเขา ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยกว่า 100 เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีเกาะจำนวน 1 เกาะ คือ เกาะกลาง ที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง

แนะนำที่เที่ยว

 • เขาหินซ้อน เวลาเปิดปิด (08.00 – 17.00 น.) ภูเขาที่มีหมู่หินใหญ่น้อยซ้อนกันอยู่ตามธรรมชาติ ตกแต่งเป็นสวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า และใกล้กันมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาการพัฒนาเกษตรแผนใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก
 • ชมโลมาปากอ่าวบางปะกง ช่วงเดือน พ.ย. – ม.ค. ฝูงโลมาอิระวดีจะพากันว่ายจับปลาดุกทะเลที่มีกินเป็นอาหารและมักโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำให้ชม
 • วัดจีนประชาสโมสร หรือวัดเล่งฮกยี่ มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของจตุโลกบาล และเทวรูปจีนฮ้วยให้แต่งกายชุดนักรบ
 • วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 พร้อมกับป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา มีโบสถ์และวิหารล้อมรอบด้วยพระปรางค์สี่มุม รูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับปรางค์วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพฯ
 • วัดพยัคฆอินทาราม วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารพระพุทธบาทเจดีย์องค์ใหญ่หนึ่งองค์ และเจดีย์องค์เล็กสององค์
 • วัดโพธิ์บางคล้า วัดเก่าแก่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช มีวิหารเก่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ บริเวณวัดมีค้างคาวแม่ไก่เกาะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่หลายพันตัว
 • วัดสัมปทวนนอก วัดเก่าแก่ โบสถ์มีลายปูนปั้นงดงาม บริเวณระเบียงแสดงภาพเวสสันดรชาดก
 • วัดโสธรวรารามวรวิหาร เวลาเปิดปิด (07.00 – 16.15 น.) วัดสำคัญริมน้ำ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปปางสมาธิคู่บ้านคู่เมือง อยู่ในโบสถ์หลังใหญ่ริมแม่น้ำบางปะกง งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์
 • วัดอุภัยภาติการาม หรือวัดซำปอกง วัดญวนในลัทธิมหายาน เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต หรือที่ชาวจีนเรียกว่า เจ้าพ่อซำปอกง หนึ่งในสามองค์ของประเทศไทย
 • ล่องเรือชมแม่น้ำบางปะกง จากท่าเรือหน้าเมือง ล่องเรือชมทิวทัศน์และสถานที่น่าสนใจสองฟากฝั่งแม่น้ำบางปะกง เช่น ตำหนักกรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางหลังเก่า กลุ่มเรือนแพโบราณ วัดไทย จีน และฝรั่ง ฯลฯ
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่ สถานที่ขยายพันธุ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ เช่น ชะนี ค่าง หมี นกยูง เป็ดก่า ฯลฯ
 • อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถูปเจดีย์ที่สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นจุดพักทัพของพระเจ้าตาก ก่อนมุ่งหน้าขึ้นไปตีเมืองจันทบุรี และเป็นจุดชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง มองเห็นเกาะลัดอยู่ฝั่งตรงข้าม
 • อ่างเก็บน้ำคลองสียัด เขื่อนดินกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ทิวทัศน์โดยรอบสวยงามเหมาะแก่ การพักผ่อน
 • ตลาดน้ำบางคล้า ตลาดริมน้ำบรรยากาศดี มีเรือขายอาหารและร้านค้าขายของฝากที่ระลึก
 • ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ตลาดน้ำน้องใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share