จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้วทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 238 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด โดยอาชีพที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพมากที่สุดคือเกษตรกรรมและประมง และศาสนาที่มีการนับถือมากที่สุดในจังหวัดคือศาสนาพุทธ

แนะนำที่เที่ยว

 • ถ้ำเขาวง เวลาเปิดปิด (09.00 – 17.00 น.) ภายในถ้ำแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ตั้งชื่อตามลักษณะเด่นของหินงอกหินย้อย ได้แก่ ถ้ำเขาวง ถ้ำค้างคาว ถ้ำเต่า ถ้ำสิงโตใหญ่ ถ้ำสิงโตน้อย ก่อนเข้าถ้ำต้องข้ามธารน้ำไป จึงเที่ยวไปเฉพาะฤดูแล้ง
 • น้ำตกเขาสอยดาว เวลาเปิดปิด (06.00 – 18.00 น.) น้ำตก 16 ชั้น แวดล้อมด้วยป่าดงดิบสมบูรณ์และเป็นแหล่งดูนกและผีเสื้อที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-พาณิชย์นาวี (09.00 – 16.00 น.) พิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวที่เก็บรักษาโบราณวัตถุใต้ทะเลนับหมื่นชิ้น พริ้มทั้งจัดแสดงประวัติการเดินเรือและการค้าทางทะเล
 • วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ (06.00 – 18.00 น.) ป่าดงดิบต่อเนื่องกับป่าชายหาด มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินเที่ยมชม ชายฝั่งมีหาดอ่าวกระทิงและหาดอ่าวยาง นอกฝั่งมีเกาะนมสาวและเกาะจุฬา
 • วัดเขาสุกิม เวลาเปิดปิด (06.00 – 18.00 น.) มีวิหารบูรพาจารย์อุทิศจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้นพระเกจิที่มรณภาพไปแล้วหลายองค์
 • วัดพลับ วัดสมัยอยุธยา มีปรางค์เก่าแก่ซึ่งเป็นกรุพระยอดธง พร้อมวิหารไม้และหอไตรกลางน้ำ
 • วัดแม่พระปฎิสนธินิรมล วัดเก่าแก่ของชาวคริสต์ มีโบสถ์สถาปัตยกรรมแบบโกธิกอายุกว่า 100 ปี บริเวณวัดเป็นบ้านเรือนโบราณเรียกว่า ย่านท่าหลวง
 • หาดเจ้าหลาว ชายหาดกว้าง เม็ดทรายละเอียดสีแดง ยามน้ำลงจะเห็นสันทรายโผล่พ้นน้ำเป็นแนวยาวนอกชายฝั่งมีแนวปะการังน้ำตื้น
 • อ่าวคุ้งกระเบน เวิ้งอ่าวที่ถูกปิดล้อมด้วยสันดอนทราย มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่ง ใกล้กันมีหาดแหลมเสด็จ และสวนรวมพันธุ์ไม้มงคล 76 จังหวัด
 • อช. เขาคิชฌกูฎ มีน้ำตกกระทิงเป็นจุดเด่น น้ำตกใหญ่สูง 13 ชั้น และมีเส้นทางรถยนต์ขึ้นสู่ยอดเขาพระบาท และมีทางเดินเท้าไปยังน้ำตกคลองช้างเซ
 • อช. น้ำตกพลิ้ว น้ำตกใหญ่ สายน้ำไหลตกจากผาสูง 20 ม. ลงสู่แอ่งน้ำกว้าง และมีปลาพลวงอาศัยอยู่จำนวนมาก ใกล้น้ำตกมีอลงกรณ์เจดีย์ และพีระมิดพระนางเรือล่ม สร้างในรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังมีน้ำตกตรอกนอง น้ำตกคลองนารายณ์ และน้ำตกมะกอก
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share