จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางหรือภาคตะวันออกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
ที่มาของชื่อ นครนายก ไม่ชัดเจนทางประวัติศาสตร์ แนวคิดหลักของที่มาของชื่อมีดังนี้
จังหวัดนครนายกเดิมชื่อบ้านนาแต่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนครนายก ในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่ดอนทำนา หรือทำการเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผล มีไข้ป่าชุกชุมผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนของชาวเมืองจึงโปรดให้ยกเลิกภาษีค่านา เพื่อจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ที่เดิมทำให้มีคนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่ และเรียกเมืองนี้จนติดปากว่า เมืองนา-ยก ภายหลังจึงกลายเป็นนครนายกจนทุกวันนี้
สมัยก่อนรัชกาลที่ 5 การปกครองส่วนภูมิภาคถูกแบ่งเป็นสมุหนายกและสมุหกลาโหม โดยสมุหกลาโหมปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารในหัวเมืองด้านใต้ และสมุหนายกปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารในหัวเมืองด้านเหนือ พื้นที่เดิมของจังหวัดนครานายกนั้นเป็พื้นที่ที่เคยอยู่สังกัดกับสมุหกลาโหมแต่ถายหลังถูกโอนให้อยู่ภายใต้การดูแลของสมุหนายก พื้นที่ตรงนี้จึงได้ชื่อว่านครนายกนับแต่นั้นเป็นต้นมา

แนะนำที่เที่ยว

 • น้ำตกนางรอง ( 7.00-18.00 )เกิดจากลำธารขนาดใหญ่ลดหลั่นลงไปตามโขดหินอย่างสวยงามและมีสะพานข้ามธารน้ำให้ได้ชมน้ำตกในจุดที่สวยที่สุดลงเล่นน้ำได้ตามแอ่งในลำธารด้านล่าง
 • น้ำตกลานรัก เกิดจากลำธารเล็กๆไหลผ่านชั้นหินเรียบตกลงมาเป็นแผ่นน้ำสวยงาม
 • น้ำตกวังม่วง น้ำตกเล็กๆไหลตกจากผาหินสูงประมาณสิบเมตร
 • น้ำตกสาริกา ( 7.00-18.00 )น้ำตกใหญ่ใกล้กรุง มีความสูงถึง 9 ชั้น แต่ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุดตกจากผาที่สูงถึง 30 เมตร มองเห็นได้แต่ไกล
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน ( 8.00-16.00 )เป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวไทยพวน
 • เมืองโบราณดงละคร มีแนวกำแพงและซากฐานของโบราณสถาน แวดล้อมด้วยสวนผลไม่ร่มรื่น
 • รร.นายร้อยจ.ป.ร. ( 8.00-16.00 )มีพื้นที่ถึง 1,900ไร่ นอกจากหน่วยงานราชการและอาคารเรียนแล้วยังมีสถานที่น่าสนใจ เช่น ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน วัดเขาชะโงกที่เป็นจุดชมทิวทัศน์พิพิธภัณพ์อาคาร รร. นายร้อย จ.ป.ร. 100ปี และยังมีกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆเช่น ขี่จักรยาน พายเรือแคนู ไต้หน้าผาจำลอง
 • วังตะไคร้ ( 7.00-18.00 ) อุทยานพรรณไม้ที่ร่มรื่นสวยงาม มีคลองตะเคียนและคลองมะเดื่อไหลผ่านเหมาะแก่การล่องแก่งในคลองด้วยห่วงยางและเล่นน้ำ
 • วัดเขาคอก มีภาพเขียนสีปรากฏบนผนังหินตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากชั้นดาวดึงส์
 • วัดทองย้อย มีวิหารหลังเก่าที่มีใบระกาหางหงส์เป็นรูปมังกร และเหนือประตูมีงานลวดลายเขียนสีโดยช่างจีนโบราณ
 • วัดพราหมณมณี (หลวงพ่อปากแดง)เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวาง มีชื่อว่า “หลวงพ่อปากแดง” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๑ เมตร เป็นศิลปะสมัยล้านช้าง จีวรเป็นลายดอกพิกุล พระโอษฐ์แย้มทาสีแดงเห็นชัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หลวงพ่อปากแดง”
 • วัดทองหลาง วัดโบราณสมัยอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอย
 • วัดบุญนาครักขิตาราม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเศียรนคร พระพุทธรูปปางสมาธิที่ชาวนครนายกนับถือ วัดพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ และเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง
 • วัดโพธินายก วัดเก่าแก่กลางเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 โบสถ์หลังเก่าประดับลายปูนปั้นงดงาม
 • วัดใหญ่ทักขิณาราม วัดเก่าแก่ในชุมชนลาวเวียงจันทร์ มีโบสถ์ขนาดเล็กคล้ายสิมของอีสานอายุกว่า 100ปี
 • วัดอัมพวัน วัดเก่าแก่ที่มีโบสถ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นน่าชม และกุฏิเรือนไทยที่เคยเป็นเรือนแพมาก่อน
 • วัดพราหมณี ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดนครนายกตั้งอยู่ที่ถนนสาริกา-นางรอง หลักกิโลเมตรที่ ๔ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๖ ปัจจุบันนี้มีอายุ ๑๐๐ กว่าปีแล้ว
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share